Владичин Хан
УРВИЧ

УРВИЧ


Положај и тип
– Урвич је мало село у нижем делу Грделичке клисуре. Око њега су насеља Јастребац, Летовиште, Теговиште и др. Становници водом се снабдевају са извора озиданих у чесме („жива вода“) и из неколико бунара.
Топографски називи на атару су: Росуља, Трајков Ан, Ливађе, Караџин Рид, Стојков Рид, Крив Дел, Урвичка Падина, Ориште, Глувчевица и Корито.
Село је имало два рода и две махале. Сваки род чинио је једну махалу. У Урвичу је 1959. г било 20 домова.
Постанак – Данашњи Јастребац и Урвич некада су чинили једно село. Заједничко име било је Јастребац. Урвич је био махала Јастребца. Због знатне удаљености, пре око 150 година, Урвич је био издвојен у посебно село. Први кмет села био је Станоја Вучковић.
Говори се, да је земља данашњег Урвича припадала селу Дупљану десно од Јужне Мораве. У турско доба на том месту био је убијен неки човек. Крвнину од 70 волова платили су становници села Јастребца. Од тада та земља није више дупљанска. Атар Урвича потпуно је издвојен од атара Јастребца. Али Урвич, иако лежи близу Јужне Мораве, има 90 ха земље и на планини изнад Јастребца.
Место Трајков Ан лежи поред Ј. Мораве. Када се пробијао тунел за железничку пругу, ту је неки Трајко из села Лепенице (Врањска котлина) отворио хан. После изградње пруге хан је напуштен.
Село слави славу Св. Арханђео.
Данашње становништво- У Урвичу постоје два рода и то: Ливађани и Глувчанчани (Св. Арханђео). Потичу од два брата досељена од некуда. У Великој Копашници имају рођаке. Поменута браћа, који су оснивачи родова, у Урвич су дошли тада „када је радио самоков у Сурдулици“. Они су неко време морали да кулуче у том самокову. То је вероватно било у првој половини XIX века.

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 45 становника, од тога 24 припадника мушког и 21 припадницу женског пола.