Владичин Хан
Служба за послове органа општине

Служба за послове органа општине
Руководилац организационе једнице -
Контакт телефон        +381 17 472 370
E-mail         skupstinskasluzba@vladicinhan.org.rs