Владичин Хан
Секретар СО Владичин Хан

Katarina_Radovanovic_SO 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катарина Радовановић

Секретар Скупштине општине Владичин Хан

skupstinskasluzba@vladicinhan.org.rs

 

Катарина Радовановић, дипломирани правник из Владичиног Хана, радник је Општинске управе Општине Владичин Хан од 2002. године, најпре на пословима у имовинско правној служби, затим као руководилац Одељења за општу управу и јавне службе, а од 2008. године постављена је на место секретара Скупштине општине Владичин Хан.

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.