Владичин Хан
Пчелица - Централни објекат - Владичин Хан

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН

 

Централни објекат вртића, ул. Ратка Павловића бб, Владичин Хан

Предшколска установа “ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан
Адреса: Ратка Павловића бб, 17510 Владичин Хан
Телефон: 017-473-333
E-mail: vrticpcelicahan@gmail.com
Web: -

Предшколска  установа  „Пчелица „ у Владичином Хану почела је са радом први пут 1. фебруара 1978. год као Дечји вртић “Пчелица“. Вртић је тада примао 34 детета и са њима  је радило 12 запослених. Годинама касније,Установа се постепено ширила, отварала нове објекте тако да  се данас предшколским васпитањем и образовањем обухвата 388 деце распоређених у 22 васпитнe  групe. У Установи  ради  57 радника, од тога 29 васпитача, једна медицинска сестра-васпитач, две медицинске сестре на превентивној здравственој заштити, педагог, психолог  и остало не васпитно особље.

1.JPG

У самом граду налазе се три објекта предшколске установе: централни објекат „Пчелица“, објекат „Чаролија“ и новоотворени објекат „Звончица“. Под окриљем предшколског образовања су и три објекта у селима Житорађе, Стубал  и Сува Морава. Ту су распоређене  групе припремног предшколског програма у четворочасовном  трајању. При основним школама издвојене су припремно предшколске групе као и групе мешовитог узраста полудневног боравка.