Владичин Хан
Месне заједнице Владичиног Хана

Списак председника савета месних заједница на територији Општине Владичин Хан

 

* Списак ажуриран дана 18.10.2019.

 

Ред. број Месна заједница Председник М.З. Фиксни тел. Мобилни тел.
1. Балиновце Слађан Ђорђевић 017/474-126 069/4740950
2. Бачвиште Зоран Стевановић - 062/8995633
3. Белановце Милорад Николић - 062/8858014
4. Белишево Сретен Ђорђевић 017-493-304 064/493304
5. Брестово Данило Јовановић - 069/1020787
6. Богошево Жаклина Ђорђевић - 062/8505172
7. Владичин Хан Јасмина Миловановић - 062-473115
8. Врбово Небојша Стевановић - 064-3489898
9. Гариње Стефан Стојановић - 063/7065103
10. Горње Јабуково Слађан Цветковић - 063-7046905
11. Грамађе Александар Стојановић - 069-8433525
12. Доње Јабуково Србољуб Стојановић - 062-8931494
13. Декутинце Љубен Цветковић 017/476-506 063/291935
14. Дупљане Иван Ђорђевић - 063/643978
15. Житорађе Славољуб Павловић - 063/344100
16. Зебинце Милорад Миленовић 472-790 063/8884236
17. Јагњило Далибор Савић - 063/8290294
18. Јастребац Станко Миљковић 017/409-182 063/8233545, 061/1133378
19. Јовац Бранко Крстић 017/476-930 -
20. Калиманце Александар Стевановић - 065-2489909
21. Кацапун Златко Поповић 017/476-571 062/476-571
22. Козница Горан Димитријевић 017/470-587 064/2837730
23. Копитарце Снежана Нешић   062/501799
24. Костомлатица Божидар Ристић 017/471-354 064/6109815
25. Кржинце Никола Павловић 017-474-667 062-474499
26. Кукавица Славиша Цветковић 017/474-080 064/4167849
27. Куново Слободан Димчић - 062/8002088
28. Лебет Ивица Златковић - 063/455-071
29. Лепеница Михајло Витковић - 063-8148308
30. Летовиште Света Димитријевић - 063-653941, 063/484635
31. Љутеж Божидар Петровић - 064/9438514
32. Мазараћ Ђорђе Стошић - 062-448412
33. Манајле Горан Павловић - 063/8402726
34. Мањак Владица Стојановић - 062-8793383
35. Мртвица Драгомир Стојковић - 064/8806718
36. Островица Станислав Јовић 813-429 063/7371951
37. Полом Александар Стошић - 062-8950919
38. Прекодолце Ненад Величковић - 063/8226287
39. Прибој Игор Величковић - 062/8012731
40. Равна Река Давор Милосављевић - 064/2794686
41. Репинце Мирослав Димчић 063/8066699 064/7003922
42. Репиште Томислав Станковић 063/226019 063280372
43. Рдово Срђан Станковић 017/475-057 062/1007065
44. Ружић Славко Петровић - 063/1583749
45. Срнећи Дол Милан Ристић 017/475-259 063/1830366
46. Солачка Сена Слободан Ђорђевић 064/2186698 0063/367950
47. Стубал Дејан Томић - 063-7402289
48. Сува Морава Предраг Стевановић - 063/261-067
49. Теговиште Небојша Ђокић - 062-8008437
50. Урвич Милош Стојановић 0638241062 -
51. Џеп Драган Јовановић - 064/8550476