Владичин Хан
КУНОВО

Положај и тип – Село захвата пространо земљиште на висини од 600 до 1000 м. Околна насеља су: Репинце, Кацапун, Брестово и др. Вода за пиће добија се са извора, из бунара и потока. Куново је насеље разбијеног типа. Дели се на 20 махала. Скоро у свакој махали живи по један род, па су зато родовска имена у исто време и називи махала.
Границе сеоског атара воде преко места: Гађано Дрво, Власен, Бисазина Чука, Дренова Глава, Крушчетина, Станков Кладенац, Каменита Чука, Качаник, Загумништа, Ђурина Чука, Гњилавица, Стари Лаз. Унутрашњи потеси зову се: Винчиште, Лазове, Бачевиште, Проданска Орница, Рудина, Равниште, Црвена Бара, Марчина Бара, Црни Врх, Бабин Гроб, Грамада, Заједничка Ливада, Падина, Кулинци, Селиште, Село, Старо Гумно.

Kunovo.jpg
Старине и прошлост – У средишњем делу села је потес Селиште. Крај Селишта је црква Св. Тројице зидана по ослобођењу од Турака. Када је основано данашње село не зна се тачно. Најстарији родови су: Трмала, Ковачевци и Бајчинци. Други родови потичу од староседеоца и досељеника. Село је добило име по шумском дрвету куну (клену -Acer campestis). Наиме прва насеља су настала на крчевинама таквих шума. Мештани говоре о неком хајдуку Новаку, који је био из Кунова. Њега су убили Турци. Сеоска слава је Спасовдан. Црквене славе су Духови и Петровдан. Петровдан се слави зато што је тада "намештено црквено звоно". Сеоско гробље је поред цркве.
Порекло становништва – Познати родови у Кунову су: Трмала или Баба Станинци (Св. Никола), куће су им у истоименој махали. Ковачевци (Св. Арханђео), једна грана овог рода зове се Савинци. Бајчинци и Зибинци (Св. Арханђео), раније су чинили један род. Зивинци прво су живели у махали Бајчинци а после су основали нову махалу.
Родови неутврђеног порекла су: Поповци (Св. Никола), оснивач рода био је свештеник. Руменкинци и Кушин Трап, славе Св. Арханђела. Раније су чинили један род и сви живели у махали Руменкинци. Клинчари (Св. Никола), изгледа да су грана од истоименог рода у Доњем Јабукову. Јовинци, Љубинци, Пешинци, Стојковци, Маринковци, Дуланци, Банкерци, Кукулинци и Рудинци славе Св. Николу. Ломпурци, Стари Лаз, Минци, Пљакинци, Лазови, Загуништани, Белокаменци и Ђорђинци, славе Св. Арханђела.

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 418 становника, од тога 215 припадника мушког и 203 припадница женског пола.