Владичин Хан
КРЖИНЦЕ

Положај и тип – Ово је најјужније село Грделичке клисуре. Лежи недалеко од Јужне Мораве и то у близини околних насеља: Манајла, Доњег Балиновца, Ружића итд. Становници водом се снабдевају са извора и из неколико бунара а у данашње време и са градског водовода.. Познатији извори зову се: Радин Кладенац, Деда Стаменков Извор и др.


Поједини крајеви атара носе следеће називе: Страње, Камен, Рид, Голем Шип, Ширине, Миркова Чука, Шупљи Цер, Коњарник, Уплат, Пиљковац, Гомиле, Свињче, Голем Вир, Белутак, Плочак, Село или Старо Село, Св. Тројица.
Село је разбијеног типа. Разликује се онолико махала колико има родова. Најстарије су Долинарска и Деда Стаменковска Махала. Кржинце је 1960.г. имало 64 дома.

IMG_20211128_133740.jpg

Старине и прошлост - Назив Гомиле односи се на једну косу јужно од села близу Ј. Мораве. По причи сељака тамо има : „неке рупчине, котлине и зидотине“. По народном веровању, те су старине припадале „Латинима“.
Село или Старо Село је место према западу. Сада су тамо њиве, сеоско гробље и једна чесма. ППоред гробова садашњих сељака, тамо се налазе и неки веома стари гробови. У унутрашњости тих гробова налажене су камене плоче.
Света Тројица је место на потесу Ширине. Тамо су сељаци откопавали старе цигле. Они наводе, да је „ту нешто било“ у неко време. На поменутом месту сада је „сеоски запис“. Ту се приређује и сеоска слава другог дана Духова.
По садашњем становништву Кржинце није много старо село. Прво су од некуда дошла два српска рода. Они су основали данашњу Долинарску и Деда Стаменкову Махалу. То је вероватно било крајем XVIII или почетком XIX века.


Порекло родова – Данашње становништво Кржинца потиче од предака који су досељени. Родови су: Долинарци (Св. Лука), живе у истоименој махали. Род и махалу основао је неки деда Стеван, досељен од некуда. Деда Стаменкови (Св. Лука), потичу од претка Павла, досељеног од некуда (....Милоја-Крагуј-Станислав-Стаменко-Павле). Род је добио име по Павловом сину Стаменку. Митинци, Ридарци, Големо Вирци, Радинци и Уплитарци, сви славе Св. Луку. Каменци (Св. Никола и Св. Арханђео), они су посебан род и са друкчијим пореклом од предњих родова.
Николићи (Св. Никола) живе у махали Митинци. После њих се нико више није доселио у Кржинце.

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 236 становника, од тога 118 припадника мушког и 118 припадница женског пола.