Владичин Хан
БЕЛИШЕВО

Положај и тип – Белишево је изразито планинско село; лежи у изворишном делу Јовачке Реке, на неравном и пространом земљишту рашчлањеном доловима. Западно од Белишева је граница Врањске котлине и Пољанице. Вода за пиће добија се са извора и из бунара. Извори су:Леденик, Бело Каланче, Ливадчики, Два Кладенца, Долина и др.
Топографски називи су: Длибока Падина, Бранковац, Слана Вода, Перша, Циганско Гробје, Селиште, Лојиште, Мртвица, Ковце, Трлиште, Горуње, Гроот, Пладниште, Горњи и Доњи Чемерник, Турска Падина, Сланиште, Село, Габрак, Крушар, Црвена Њива, Лескова Падина, Оскоруша, Трпезица, Јасен, Јарамазово, Бачевиште, Угљарница, Ржиште, Црна Гора, Метиљава Бара, Јарчиште, Два Брата, Сива Њива. Белишево спада у насеља веома разбијеног типа. Састоји се из следећих махала: Букарци, Маринковци, Ливадарци и Ковачини. У селу је 1952. г. било 135 домова.

Belisevo.jpg
Старине и прошлост – Селиште је „равно место“ у долини лево од реке. Приликом копања сељаци на Селишту налазили су: „грнци, канатке, римске паре и шта ти не друго“. По предању, на овом месту постојало је неко старо српско село, које је под Турцима било расељено. Старо село у близини имало је цркву, а крај ње су се налазили стари гробови. Остаци од ове цркве познавали су се до 1912. год. Поменуте године на њеном месту саграђена је данашња црква Св. Ђорђа. На месту Ковце, у западном делу села, до скора су се познавали стари гробови. Старији сељаци мисле да то гробље нема везе са селом на Селишту, већ да оно припада неким другим становницима.
Данашње Белишево основано је пре око 270 година. Оснивачи Белишева били су 6 до 7 досељеничких кућа, пореклом из Кљајића у околини Лебана. Тамо су „направили беду, па побегли овде“. Од тих досељеника води порекло већи део данашњих родова. Земљу у Белишеву, први досељеници затекли су под густом шумом: „били су павит, леска и друго“. На падини десно од Јовачке Реке је место Село. Ту су се налазиле прве куће данашњег насеља. Пре око 180 година они су се „растикали“ по другим деловима атара где су основали посебне махале. Земљиште где је лежало првобитно Белишево сада је „осонуло“, местимично су заостале воћке и ливаде.
Потес Турска Падина (на карти Раскрс) лежи на граници са суседним пољаничким селом Урманцем. Ту су покушавали да се населе неки Арбанаси. Сељаци из Белишева су Арбанасе „ноћу плашили“, збо чега су ови прешли у ниже село Лепеницу. Место Циганско Гробље добило је назив по гробовима муслиманских Цигана из суседне Равне Реке. Сеоска слава је другог дана Духова. Некада се на дан сеоске славе приређивао сабор, код крста поред цркве, на коме се окупљао народ. Гробље је око цркве.
Порекло становништва – Становништво села пореклом је из села Кљајић у околини Лебана. Родови су: Чифути (Св. Никола), били су штедљиви и по томе су добили име. Мангинци (Св. Никола), имали су претка „црн као манго“ по чему су добили име. Деда Јовановци (Св. Никола), деле се на: Филиповци и Стамболије (неко од њих ишао је у Стамбол). Бачевиштани или Сугарци (Св. Арханђео), имали су куће на месту где су бачовали по чему су добили назив рода. Грнчари (Св. Никола), у роду је живео неки Таса грнчар. Цинцари (Св. Никола и Св. Јован), име су добили од надимка. Циганчики (Св. Никола) су „црномањасти као Арапи“, Стублинци (Св. Арханђео), куће су им биле на месту Стублини. Зловерци (Св. Никола), име су добили по некој баба Стамени званој Зловерка. Седроземци, Маринковци, Шундини, Пенџаци, Љотинци, Каданци и Сагулци славе светог Николу. Таралинци, Букарци, Зајци, Калики, Слаништари и Риђани или Ливадарци славе Св. Арханђела. Ермазовци (Св. Никола и Петковдан).
Остали досељеници: Булумарци (Св. Никола), потичу од претка досељеног из суседног Белановца. Даље порекло им је из околине Ћустендила. Бранковчани (Св. Арханђео), пореклом су из неког копаоничког села. Падинарци (Св. Никола), су из Белановца; овде су призећени. Даље порекло је из околине Ћустендила. Црногорци (Св. Никола и Петковдан), касније су насељени (нема података о пореклу).

 

На основу последњег пописа становништва 2011. године, село има 55 становника, од тога 29 припадника мушког и 26 припадница женског пола.