Владичин Хан
Одборници СО Владичин Хан

Списак одборника Скупштине општине Владичин Хан по азбучном реду имена на дан 11.09.2020. године

1.Александар Стојилковић

2.Александар Филиповић

3.Александра Илић

4.Ана Пенев

5.Андреја Миљкоић

6.Бојана Стојановић

7.Бранислав Миљковић

8.Весна Стојановић

9.Вукашин Китановић

10.Далибор Костић

11.Данијела Поповић

12.Данило Цветковић

13.Драган Станисављевић

14.Драгана Јовановић

15.Драгана Ристић

16.Зоран Костић

17.Зоран Т. Стојановић

18.Јасмина Алексић

19.Јована Петковић

20.Љубиша Станијановић

21.Маја Стевановић

22.Милан Стаменковић

23.Милена Милосављевић

24.Милош Младеновић

25.Миодраг Милосављевић

26.Мирослав Ђорђевић

27.Михајло Витковић

28.Момир Петровић

29.Новица Петровић

30.Петар Стошић

31.Саша Ристић

32.Слађан Tасић

33.Срећко Стојковић

34.Татјана Стошић

35.Томица Додић