Владичин Хан
Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове

Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове
Руководилац организационе једнице      Љиљана Мујагић
Контакт телефон      +381 17 390 508
E-mail      urbanizam@vladicinhan.org.rs