Владичин Хан
Одељење за општу управу и јавне службе

Одељење за општу управу и јавне службе
Руководилац организационе једнице            Бора Милосављевић
Контакт телефон            +381 17 390 517
E-mail             bora.milosavljevic@vladicinhan.org.rs