Владичин Хан
Одељење за финансије и привреду

Одељење за финансије и привреду

Руководилац организационе једнице: Бранка Милосављевић

Контакт телефон: +381 17 390-509

E-mail: brankamilosavljevic@vladicinhan.org.rs