Петровац на Млави
Заменик начелника општинске управе

Jeca-736x1024.jpg

Јелена Миливојевић

заменик начелинка општинске управе

  • Рођена 16.02.1982. године у Петровцу на Млави где и данас живи.
  • Основну и средњу школу завршила у Петровцу на Млави. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године.
  • Од 2009. године запослена у општинској управи Петровац на Млави. Од 2011. до 2016. године обавља послове начелника одељења за имовинско-правне послове и привреду. Од јуна 2016. године постављена на функцију заменика начелника општинске управе.
  • Удата је и мајка једног детета.