Петровац на Млави
Помоћници председника општине

 

Boris-768x973.jpg

 

Борис Гвоздић

Помоћник председника општине

  • Рођен 29.10.1987. године у Петровцу на Млави.
  • Основну и средњу школу завршио у Петровцу на Млави. Основне дипломске студије Географског факултета, Универзитета у Београду завршио је 2011. године и стекао звање дипломирани географ. Мастер студије Географског факултета, Универзитета у Београду на смеру просторно планирање завршио је 2013. године и стекао звање мастер просторни планер.
  • Од јула 2011. до маја 2016. године бавио се  мењачким пословима  у фирми СР „Гвоздић“ из Петровца на Млави
  • Од маја 2016. године обавља функцију помоћника председника општине и задужен је за локални економски развој и урбанизам.

 

Добрица Милосављевић

Помоћник председника општине