Петровац на Млави
Панково

ПАНКОВО

Ратарско сеоско насеље збијеног типа, на (202 m) странама узвишења Љубановца и Дубраве поред сувог Панковачког потока, 6,5 km западно од Петровца на Млави. Површина атара износи 597 ha. У селу и атару има више извора (Чобурак, Кладенац, два кладенца у средишту села, на Селишту, бели кладенчић у Раденцу, Тракил, Карићев кладенац и др.). Обухвата две „мале“: Горњу и Доњу.

Трагови старина су значајни (на Селишту у Раденцу код тракиловог кладенца пронађени су остаци римског насеља- тугле, алатке, новац, камено корито и сл.; у Подлушком потоку се налази старо гробље; веће винчанско насеље на Пазаришту и др.). У турском попису 1467. помиње се село Радинац (9 кућа)- данас назив селишта у атару. У XIX  и почетком XX века Панково бележи различиту насељеност (1859.-49 кућа, 1899.-120 кућа и 145 пореских глава, 1921.-114 кућа итд.).

Становништво је српско (слави Св. Аранђела, Св. Николу, Ђурђиц, Митровдан, Петковицу, Св. Алимпија, Верижице и др.; заветина Тројице), старином са Косова, из Црне Реке, Тимочке крајине и Поречке Реке.

Индекс демографског старења креће се у распону од 0,5 (1961) до 1,2 (1991). Изградња православне цркве Св. Марка, чији дан је и црквена слава, започета је 1990. године.

Струју добија 1960, телефонске везе 1993, а водом се снабдева из копаних бунара.

Има четвороразредну Основну Школу (почела са радом почетком треће деценије XX века), „Смотру фолклора општине Петровац на Млави“, која сваке године окупи до 350 такмичара и 500 посетилаца и др.