Петровац на Млави
Каменово

КАМЕНОВО

Приградско ратарско сеоско насеље збијеног типа, на (138-220 m) странама потока Грабовца (4 km), десне притоке Млаве, 3 km северно од Петровца на Млави. Површина атара иноси 1.469  ha. У атару се почетком  XX века постојало језеро Окно, које је променом корита Млаве пресушило, а има и више извора (Калина, Смрдан, Кладенац у Гају, Бучура, Ружица и др.), од којих су неки са лековитом водом.

Kamenovo-768x576.jpg

Повезује четири „мале“: Село, Кућиште, Кришку (фамилије Лисице, Стокићи, Урсани, Цигићи и Дзибани) и Влачићку (Међу). Савремени рурални развој остварује се поред пута Пожаревац – Петровац на Млави, а засеок Дробеж (10 кућа) налази се на левој обали Млаве, југо-западно од главног дела села.

Формирано је на простору са археолошким налазима (утврђено насеље, из V-VI века пре нове ере, елипсоидног облика, димензија 80×50 m, са украшеним опекама у Турском потоку; два гроба из VI века, за која се верује да припадају Гепидима на локалитету Међа, и др.). Помиње се 1467. године (30 кућа), када је забележено и село Грабовац (10 кућа) – назив се сачувао у умену потока и потса у атару, као и  касније (1733. као седиште Каменовске парохије, која је обухватала пет околних села, имало је 17 домова и цркву – Храм 40 мученика, подигнут 1730. године).

Становништво је српско ( слави Ђурђевдан, Св. Аранђела, Ђурђиц, Св. Илију, Св. апостола Тому, Петровцан, Св. Стевана, Св. Јована, Митровдан, Св. Николу, Св. Врачеве, Св. Тодора, Св. Алимпија, Петковицу и др.; заветина Младенци), стариначко и досељено из Хомоља, Кучајне, Каоне у Звижду и Ресаве. Индекс демографског старења креће се у распону од 0,7 (1961) до 1,4 (1991).

Православни храм Св. цара Константина и царице Јелене, чији дан је и црквена слава, изграђен је од 1904. до 1907. године. Струју добија 1952/53, асфалтни пут 1960. године, телефонске везе 1990. године, а водом се снабдева из копаних бунара. Има дечији вртић (1997),  осморазредну ОШ „Проф. Брана Пауновић“ (1948) и др. Од 60-их година XX века у руралној производњи велики значај има пчеларство (средином 80-их Каменово је проглашено за прво село у тадашњој СФРЈ по броју узгајивача пчела у односу на укупан број житеља), а од почетка 90-их година XX века одржава се манифестација републичког значаја „Дани хомољско-млавских пчелара“.

Мештани Каменова и суседног Забрђа иницијатори су Републичке манифестације „Такмичење села“, која је први пут оранизована 1961. године под називом „Сусрети села“. Многи мештани економски егзистенцију остварују у Петровцу на Млави. У атару се алазе лежишта лигнитских и мрко-лигнитских угљева, а раније су експлоатисани терцијарни кречњак и пешчар.