Петровац на Млави
Дубочка

ДУБОЧКА

Ратарско сеоско насеље збијеног типа, на (176 m) побрђу и странама два безимена потока, изворишна крака Дубочког потока, десне притоке Млаве, 11 km северо-западно од Петровца на Млави. Површина атара износи 1.269  ha. Обухвата пет физиономских целина: Белу воду, Бољетин, Дубочку село, Млаву и Турски поток. Крајем XIV века помиње се под данашњим називом (1820-67 кућа, 1921-253 дома и 1. 048 житеља итд).

Становништво је влашко (слави Св. Аранђела, Петковицу, Св. Николу, Велику Госпојину, Св. Лазара, Св. Тому, Св. Јована и др.; заветина Ђурђевдан), староседелачко и досељено из Баната, Црне Реке, Мораве (Јасеново и Породин), Томочке крајине, Ресаве (Бобово) и околних села (Кнежца и Манастирица).

Индекс демографског старења креће се у распону од 0,7 (1961) до 1,2 (1991). Електрична осветљење добија 1961. године, асфалтни пут 1983. године, телефонске везе 1992. године, а водом се снабдева из копаних бунара и са извора (Фонтењ Ла Игњатоњи, Каћешће кладенац, Моларешће кладенац, Маркоњи кладенац, Кладенац у Потоку, Бутуарка – Бучура у Црном пољу и Тоболар).

Има четвороразредну Основну Школу (основана 1867. године), дом културе у изградњи (1995) и др. У атару су утврђене резерве лигнита.