Петровац на Млави
Секретар скупштине општине

Милица Марковић

секретар Скупштине општине

  • Рођена 08.01.1981. године у Петровцу на Млави где и данас живи.
  • Овновну и средњу школу завршила у Петровцу на Млави. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године.
  • Од 2009. године запослена у Општинској управи Петровац на Млави. Од маја 2016. године обавља функцију секретара Скупштине општине Петровац на Млави.
  • Удата и мајка једног детета.