Петровац на Млави
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

Goga-Stefanovic-768x949.jpg

Горан Стефановић

начелник општинске управе

 • Рођен 16.05.1975. године у Петровцу на Млави где и данас живи.
 • Овновну и средњу школу (Гимназија „Младост“ – општи смер) је завршио у Петровцу на Млави.
 • Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду – правосудни смер 21.03.2003. године.
 • Правосудни испит је положио 22.12.2007. године.
 • Од 01.04.2003. до 21.06.2004. године – приправник-волонтер у Општинском суду у Петровцу на Млави.
 • Од 21.06.2004. до 21.06.2007. године – судијски приправник. За време стажирања радио на пословима ванпарнице, парнице, кривице, пословима управе, као и на пословима у погледу јавних набавки.
 • Године 2008. именован за заменика председника Општинске изборне комисије општине Петровац на Млави.
 • Од 01.06.2008. до 01.09.2009. године – радио у Служби за катастар непокретности Петровац на Млави, на правним пословима и изради катастра непокретности.
 • Од 01.09.2009. до 10.09.2012. године – постављен за секретара Скупштине општине Петровац на Млави.
 • Године 2012. постављен за предсесника Општинске изборне комисије општине Петровац на Млави.
 • Од 29.03.2013. до 03.06.2016. године – обављао функцију заменика начелника општинске управе Петровац на Млави.
 • Од 03.06.2016. године постављен на функцију Начелник општинске управе Петровац на Млави.