Петровац на Млави
Бистрица

БИСТРИЦА

Ратарско сеоско несеље збијеног типа, на (205 m) обалама (већи део на левој) Бистричке реке, десне притоке Млаве 12 км ЈИ од Петровца на Млави. Површина атара износи 2.072 ha. Име добија по бистрој изворској води. Округластог је облика. Обједиљује две „мале“: Горњу и Доњу. Део села – рурарлна целина са воденицама и ваљавицама – проглашен је просторно културно – историјском целином од великог значаја.

selo-bistrica-vodenica-1.jpg

Убраја се у стара српска села. Помиње се у XIV веку у оснивачкој повељи кнеза Лазара манастиру Горњаку, када су у атару постојала још два насеља – оба под именом Новац, расељена за време прве владавине кнеза Милоша. Турски извори из 1467. године бележе село Кушиљево (4 куће), чији се назив сачувао у имену потеса Кишљево, између Млаве и Бистричке реке. Године 1733. Бистрица броји 9 домова, а мештани су „Сербли чини војинственога под Видовцем“.

Становништво је српско (слави Св. Николу, Св. Луку. Св. Јована, Ђурђевдан, Ђурђиц, Св. Арангела, Петковицу, Св. Илију и др.), стариначко и досељено са Косова, из Кавадара (Левач), Мораве (Аџибеговац), Хомоља, Кучајне, Црне Реке и Тимочке крајине. Индекс демографског старења креће се у распону од 0,6 (1961) до 1,3 (1991). У Бистрици је погинуо Драгољуб Бата Булић, народни херој, чије име носи Основна Школа у Петровцу.

Православна црква, у народу Ђеринац, посвећена је Св. цару Константину и царици Јелени, чији дан је и заветина, подигнута је 1937. године на темељима старог манастира (Ђеринац, Раван или Равње), за кога се претпоставља да потиче из доба деспота Стефана Лазаревића. У близини цркве налази се истоимени лековит извор. Асфалтни пут добија крајем 70-их година XX века, централни водовод (за 200 домаћинства) 1987. године, а телефонске везе 1989. године.

Има дечји вртић, четвороразредну Основну Школу, дом културе (изграђен 1959-1961), споменик борцима палим у I и II светсјим рату, здравствену амбуланту (1997), Земљорадничку задругу „Бистрица“ (основана 1997. године) са пољопривредном апотеком и откупним магационом и др.