Увод у лов

Увод у лов

Jелен европски jе апсолутно наjвеличанствениjи представник  крупне дивљачи у Европи. Гаjи се вековима, као наjзначаjниjа дивљач низиjских и брдских шума у отвореним и у ограђеним ловиштима. 

...