Нови Бечеј
Информатор

Археолошка налазишта

Борђош (12км од Новог Бечеjа) – стална поставка реплика експоната налазишта Дом културе општине Нови Бечеj 023 771 330 е-маил

           domkulture@mts.rs  www.domkulturenb.com (7-19)

Матеjски брод – сви експонати се налазе у Зрењанинском музеjу

 

Манастири, самостани

Остаци бенидиктанског средњевековног манастира Арача – стална поставка реплика експоната налазишта Дом културе општине Нови Бечеj 023 771 330 е-маил

           domkulture@mts.rs  www.domkulturenb.com (7-19)

 

Цркве, катедрале

Црква Светог Николе у Новом Бечеjу  – Петра Драпшина 15; 023 772622 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)
Капела Манастир “Вазнесење пресвете  Богородице” у Новом Бечеjу – Револуциjе 12; 023 772622 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)
Православна црква “Светог Jована Претече” у Новом Бечеjу (Врањеву) – Jосифа Маринковића 023 771942 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)
Православна црква капела Св. Георгиjа, задужбина Миланка Станковића у Новом Бечеjу (Врањеву) – Милошев пут 4; 023 771867 (само уз наjаву, или црквеним празницима И данима намењеним богослужењу)
Римокатоличка црква “Света Клара Асишка” – Маршала Тита 2 023 771554 у Новом Бечеjу (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)
Римокатоличка црква у Врањеву 023 771554 у Новом Бечеjу (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Римокатоличка црква – капела “Породице Пулаи” – римокатоличко гробље на Башаидском путу бб 023 771554 у Новом Бечеjу (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Евангелистичка црква у Новом Бечеjу – Маршала Тита 63 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Адвентистичка црква 

Православна црква “Светих Архангела Михаила и Гаврила” (Св Арханђела) у Новом Милошеву (Драгутинову) – 3.Октобра 42; 065 800 30 78; (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Православни храм “Светог архиђакона Стефана” у Новом Милошеву (Беодри) –  Маршала Тита 61; 023 782 758 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Римокатоличка црква Свете Магдалене у Новом Милошеву (Беодри) – (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Православни храм “Светих Архангела” у Бочару – Петефи Шандора 2 (само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Римокатоличка црква “Свете Катарине” у Бочару коjа на балкону цркве има мини музеjску поставку католицизма у Бочару а испод олтара улаз споља из порте се налази породична гробница грофовске породице Хетерледи – контакт особа Каjла Елизабета 023/789149,(само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Православна црква “Светих Аргангела” у Куману – Трг Слободе 4;(само уз наjаву, или црквеним празницима и данима намењеним богослужењу)

Синагоге

Постоjи само jасно сачувана капиjа места где jе била синагога и jевреjско гробље

Калвариjе

Римокатоличка црква – капела “Породице Пулаи” – римокатоличко гробље на Башаидском путу бб – Капела jе део калвариjе коjа се састоjи од 14 капелица (стациjа) у коjима су техником барељефа приказане Христове муке. Ово jе редак пример очуване калвариjе каквих jе некад било широм Воjводине, а припада низу сакралних обjеката католичке и протестантске конфесиjе насталих на овом подручjу од половине XИX  века до Првог Светског рата.023 771554 у Новом Бечеjу (само уз наjаву, или црквеним празницима И данима намењеним богослужењу)

 

 

Дворци

Соколац  – летњиковац Ивановић (ниjе отворен за посете),

Карачоњи,  www.dvorci.info, ул.Jована Поповића и Штросмаjерова Ново Милошево

Heterelndi (ниjе отворен за посете), Воjвођанска улица бр.8, Бочар

Rohonczy (На Бисерном острву)

Баjић у Бочару , www.dvorci.info , Воjвођанска улица бр  8 – користи jе ОШ “Доситеj Обрадовић” 023 789 209 e-mail skolabocar@gilmelnet.rs за своjе потребе као фискултурну салу, посете се могу раниjе договорити са њима

 

Тврђаве

Стари град (остаци) – контакт за информациjе ТО Нови Бечеj 023 773 522, turistickaorganizacijanb@gmail.com

 

 

Спомен обележjа

Споменик погинулима у Великом рату у новомилошевачком парку коjи jе под заштитом завода за заштиту споменика културе

Споменик погинулима у II светском рату у новомилошевачком парку 

Спомен гробље са спомеником   погинулим ослободиоцима Новог Бечеjа у ИИ Светском рату

Споменик руским ослободиоцима на Кеjу у Новом Бечеjу

Споменик „Банатски цвет“ у новобечеjском парку и Спомен плоче са списком палих Новобечеjаца у свим ослободилачким ратовима на згради некадашњег биоскопа Воjводина

Спомен соба ослободиоцима Кумана у II светском рату – у Задружном дому, контакт МЗ Кумане Бориса Кидрича1; 023 786 819

Споменик палима у II Светском рату у народу познат као „Драгутин“ у центру насеља Кумане – контакт МЗ Кумане Бориса Кидрича1; 023 786 819

Спомен излетиште „Ловачка шумица“ са спомеником стрељанима у II светском рату на 2 км од Кумана на старом путу према Елемиру – контакт МЗ Кумане Бориса Кидрича1; 023 786 819

Споменик палим борцима НОРа у Бочару у II светском рату – контакт МЗ Бочар Маршала Тита 1, 23274 Бочар 023 789 584 mzbocar@gimrlnrt.rs   

Споменик палим руским ослободиоцима приликом ослобођења Бочара у II светском рату – контакт МЗ Бочар Маршала Тита 1, 23274 Бочар 023 789 584 mzbocar@gimrlnrt.rs

 

Музеjи

Главашева кућа (Музеj и завичаjни клуб)

Радно време:

Од уторка до петка од 08-15 часова
Суботом од 09-16 часова
Недељом од 13-18 часова
Адреса: Jосифа Маринковића 69, Нови Бечеj

Контакт 063/8765556;023/773-522

Музеj трактора „Жеравица“ –  Аркадиjа Попова 56 Ново Милошево, контак 023 781 909 и 0638797492  e-mail bdczeravica@zeravicabosch.co.rs  www.muzejzeravica.org

Радно време музеjа:

Радним данима од 08 до 16

Суботом од 08 до 13

Музеjска поставка „Котарка“,  старатељ Удружење за неговање традициjа Нови Бечеj – Маршала Тита 105 Ново Милошево, контакт особа Драган Раушки 063 536 730 

Радно вроме музеjа :

Радним данима од 08 до 15 или се заказуjу на горепоменути телефон

 

Галериjе

Галериjа Село,   Трг ослобођења бб, Дом културе општине Нови Бечеj 023 771 330 e-mail domkulturenb@mts.rs  www.domkulturenb.com радно време за посете 7-19

Галериjа Тиске Академиjе Акварела ТАА  Трг ослобођења бб, Дом културе општине Нови Бечеj 023 771 330 e-mail domkulture@mts.rs  www.domkulturenb.com радно време за посете 7-19

Галериjа БКЦ banatskikulturnicentar@gmail.com ,   www.banatskikulturnicentar.blogspot.com    023/783-155, Jна 35, 23273, Ново Милошево

Галериjа уметничке фотографиjа “Атар” – уметничког фотографа Љубомира Коjића Бате – контакт особа Радован Влаховић БКЦ 023 783 155, JНА 35, 23273 НовоМилошево banatskikulturnicentar@gmail.com ,   www.banatskikulturnicentar.blogspot.com  , Posete samo uz predhodnu najavu

 

Kulturni centri

Banatski kulturni centar NovoMiloševo  banatskikulturnicentar@gmail.com ,www.banatskikulturnicentar.blogspot.com  

023/783-155, Jна 35, 23273, Ново Милошево

Дом културе Општине Нови Бечеj 

             Tel i Fax: 023/771-330 i 023/771-057
            E-mail: domkulturenb@mts.rs     
            Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23272 Novi Bečej

 

Позоришта (jедно позориште у оквиру дома културе)

Аматерско позориште Нови Бечеj – контакт особа Саша Миленковић 0611505695

PAAD центар за социокултурлошке изузетности (Grupa PAAD) независна позоришна трупа – контакт особа Саша Дуjин 063 34 84 30   email office@paad.org.rs www.paad.org.rs

 

Културно уметничка друштва 

КУД Бећарац – Нови Бечеj – контакт особа Оља Блажин 060 1524955, пробаjу у Дому културе општине Нови Бечеj

КУД Романо ило – Нови Бечеj – контакт особа Барбул Jошка, пробаjу у Дому културе општине Нови Бечеj

КУД Jован Аћимац – Кумане – контакт особа Оџић Душко 0621116867, пробаjу у Задружном дому у Куману

КУД Теодор Павловић – Ново Милошево – контакт особа Паjић Душан Пућкар 060 07 81 350, пробаjу о Омладинском дому у Новом Милошеву

КУД Jокаи Мор – Нови Бечеj – контакт особа Илиа Ласло 063 537 342, пробаjу у Омладинском дому „Братство и jединство“ у Новом Бечеjу

 

Сувенирнице

ТО општине Нови Бечеj нуди велики избор сувенира (маjице, подметачи, привесци, шоље, пепељаре, сатови, магнети, свећњаци, дводелне и троделне чиниjе, вазе и многи други) 023 773522, turistickaorganizacijanb@gmail.com www.novi-becej.travel

Сувенирница Мими, вл.Светлана Боjић, Трг Ослобођења бб контакт тел: 063 8891733

 

Конгресни капацитети :

           325 места у Позоришноj сали Дома културе општине Нови Бечеj

            Мала сала са 60 места

            Велика сала са 100 места

            Видеобим проjектор са платном, лаптоп и флип чарт таблом

Трг ослобођења бб, Дом културе општине Нови Бечеj 023 771 330 e-mail domkulture@mts.rs www.domkulturenb.com радно време за посете 7-19

 

Ресторани

Тиска кућа, Тиски Кеj бб, 069 220 30 98 вл. Шућуровић Клара

11 плавих, Тиски кеj бб, 023 775 038, вл. Страхиња Васковић

„Мали рит“– Трг Палих хероjа бб, 063 85 21 400 контактакт особа Деjан Ракић, restoranmalirit@gmail.com

 

Picerije

Heisenberg   Маршала Тита 2, 061 1715557 Месарош Атила

Bolero   Соње Маринковиц 4, 023 771412 Тања Патаки вл.

11 плавих НС, Трг ослобођења 2, 023 775 038, вл. Страхиња Васковић

 

Чарде

11 плавих, Тиски кеj бб, 023 771 241, вл. Страхиња Васковић

 

Клубови

Складиште, 062 214 041, Борис Васић

Trocadero 061 690 6000, Емина Цвеjин

Венециjа, 023 773 424 налази се у склопу комплекса Хотела „Тиски цвет“

 

Салаши

Попов салаш – могућност преноћишта ручавања у руралним условима идеално за орнитологе jер се налази у специjалном резервату природе „Слано копово“

Салаш Милоша Лалића – 063 521 401, нуди конзумациjу вина и ракиjе и куповину домаћих производа

 

Етно куће

Етно соба у Куману – МЗ Кумане Бориса Кидрича1; 023 786 819

Зелењак – Речо Антала 48, Нови Бечеj; контакт особа Будаи Андраш 063 738 82 14

Зеребељи – Петра Драпшина 84, Нови Бечеj; 063 585 61

 

Произвођачи вина

Удружење воћара и виноградара „Боеми“ Трг ослобођења 1 Нови Бечеj – контакт особа Милан Бата Станаћев 063 1185430

Милош Лалић – 063 521 401

Удружење воћара и виноградара „Каберне“ Омладински дом Ново Милошево – контакт особа Миодраг Будишин – председник 062 865 48 45

Тот Ержебет –  контакт Милоша Варадинца 8, 23273 Ново Милошево 023 782 744, 064 54 79 667

Будишин Миодраг – JНА 93, контакт 023 781513, 062 865 48 45

 

Винариjе и вински подруми

Тиска перла Бисерно острво ДОО Суботица Трг Цара Jована Ненада 2/27 – контакт особа и продаjа Љуба Павловић 063 384 394 Змаj Jовина 91 Бечеj; e-mail info@tiskaperla.rs www.tiskaperla.rs   

Винариjа grof Rohonczy  – вино Крокан

europan@neobee.net  063 8600 938

 

Хотели

Хотел и спа центар Тиски цвет, вл. Драгољуб Дорошков, 069 525 53 11, tiskicvet@gmail.com

 

Пансиони

РезнићАдреса: Тозе Марковића 1, Нови Бечеj,     Телефон: +381 (0)23  771 995 

Азуцки, вл. Ненад Азуцки ,   063 17 71 561, Петра Драпшина 2/а Нови Бечеj

            E mail: azucki.nenad.privatni.smestaj@gmail.com

Куће 

Драгић, контакт  023 772 728, смештаj са двокреветним  (2) и трокреветним собама (1). Ул. Петра Драпшина 8а Нови Бечеj

Камп смештаj „Марина Градиште“ у Новом Бечеjу – Тиски кеj бб,  задужена особа за контак jе Милан Кнежев 063 75 33 871

 

Ловачке куће и колибе

Ловачки дом Бисерно острво – Ловачко удружење Нови Бечеj, 023 771076 e-mail ludruzenje@yahoo.com

Визиторски центар Слано  Копово  – Ловачко удружење Нови Бечеj, 023 771076 e-mail ludruzenje@yahoo.com www.slanokopovo.com  

Ловачки дом Милошево  ресторан са преноћиштем „Мали рит“– Трг Палих хероjа бб, 063 85 21 400 контактакт особа Деjан Ракић, restoranmalirit@gmail.com

 

Преноћишта

Азуцки, вл. Ненад Азуцки ,   063 17 71 561, Петра Драпшина 2/а

            E mail: azucki.nenad.privatni.smestaj@gmail.com

 „Мали рит“– Трг Палих хероjа бб, 063 85 21 400 контактакт особа Деjан Ракић, restoranmalirit@gmail.com

 

Специjални резервати природе

Слано  Копово  – старатељ Ловачко удружење Нови Бечеj коjе поред Визиторског центра поседуjе 3 куле осматрачнице и два бункера за фотографисање птица, 023 771 076 e-mail ludruzenje@yahoo.comwww.slanokopovo.com година проглашења 2001

Окањ бара –управљач Друштво за заштиту животне средине „Окањ“ Елемир, Жарка Зрењанина 49;  023 737 481, контакт особе Веселин Лакатуш и Марко Ковачевић година проглашења 2013

Ритови доњег Потисjа – управљачJП Резервати природе Зрењанин 023 521 032 Воjводе Петра Боjовића 2 Зрењанин,  датум проглашења 13.11.2014

 

Парк природе 

Русанда – управљач Специjална болница Бања Русанда 023 315 0401; Завод Бања Русанда бб; датум проглашења 3. Jул 2014

Парк природе “Стара Тиса код Бисерног острва” – управљач JП Комуналац Бечеj; 021 691 1760

 

Споменик природе

Стари парк Соколац – старатељ JП Комуналац Нови Бечеj Слободана Перића 163, 023 772 470, контакт особа Софиjа Блажин   

Стари храст лужњак код црпне станице у куманачком Великом риту – управљач Воде воjводине а старатељ Еколошко удружење „Стари храст“ контакт особа Цуцин Стеван 064 25 96 755, 

Стара Тиса (дозвољено купање и риболов уз сагласност управљача обзиром на степен заштите) – власник су Воде Воjводине, а управљач JП Комуналац Бечеj – дозволе за пецање се могу купити у УСР “Тиса” контакт особа Хаjду Тибор 069-301-80-64, Седиште jе  Спортско рекреативном центру Jединство – Хала спортова (улаз из Петра Драпшина)  

Тиса (дозвољено купање, риболов и привредни риболов)  – власник су Воде Воjводине, а дозволе за пецање се могу купити у УСР “Тиса” контакт особа Хаjду Тибор 069-301-80-64, Седиште jе  Спортско рекреативном центру Jединство – Хала спортова (улаз из Петра Драпшина)  

Канали (да ли jе дозвољено купање и риболов)

ДТД – Дунав Тиса Дунав (дозвољено купање и спортски и рекреативни  риболов) – власник су Воде Воjводине, а дозволе за пецање се могу купити у УСР “Тиса” контакт особа Хаjду Тибор 069-301-80-64, Седиште jе  Спортско рекреативном центру Jединство – Хала спортова (улаз из Петра Драпшина)