Нови Бечеј
Филозоф

ДР.ЕВГЕНИJЕ НЕДИЋ

 

jene_sentklarai.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отац Иван Недић житарски трговац и маjка Салиjи Софиjа, према раниjем обичаjу, код верских и национално мешовитих бракова, дете добиjа националност по оцу, а веру по маjци. Тако се Србин Евгениjе рођен1843. године у Новом Бечеjу крстио у католичкоj цркви и добиjа име Евген.

Због сиромаштва и утицаjа маjке да jоj син постане свештеник студира духовну академиjу. По завршетку студиjа мења своjе презиме и име у Сенткларти Jене. Jедно време се бавио поред свештеничког и професорским послом.

Докторирао jе филозофиjу, непосредно jе сарађивао са Матицом српском. Постаjе члан мађарске академиjе наука 1882. године и изабран jе за доцента Универзитета у  Будимпешти. Српско учено друштво пратећа Српска академиjа наука са седиштем у Београду, бира га за члана.

Био jе академик мађарске и српске академиjе наука.