Ревиjа олдтаjмера 

Ревиjа олдтаjмера 

Screen Shot 2019-03-18 at 8.24.46 PM.png

Удружење основано ради остваривања циљева у области - љубитеља, реноватора, колекционара и ентузиjаста усмерених премаочувању саобраћаjне и техничке културе везано за старовременска возила (аутомобили, мотоцикли, камиони, трактори и остала возила коjа се крећу помоћу точкова а стариjи су од 30 година).

Коментари (0)