Проглас Роду

Проглас Роду

Ми, припадници Рода, следећу истину сматрамо очигледном: сви људи су створени да живе у свету једнаких могућности за сваког човека и обдарени су од стране свог Свевишњег Створитеља одређеним неотуђивим правима, међу којима су живот, слобода и тежња за срећом...

...