Сабор летње ноћи

Сабор летње ноћи

Знали смо да једримо, а знали смо и где смо се запутили, па нам је сваки ветар био повољан. И сваки од њих нам је био и довољан...

...