Мали Зворник
Средње школе

 

 

Средња школа Мали Зворник

Краља Петра I бр. 12, 

015/471-003,

директор Милош Тимотић

 

sskola1.jpg

 

Средње образовање у општини Мали Зворник датира од 1977. године, када је у Малом Зворнику отворено издвојено одељење лозничке Гимназије “Вук Караџић”. Исте године донета је и одлука о отварању одељења усмереног образовања. Пре него је саграђена зграда Средње школе у Малом Зворнику (1980.), настава за средњошколце извођена је у просторијама основне школе.

Одлука о оснивању школе усмереног васпитања и образовања у Малом Зворнику, под називом „Братство – јединство“, донета је почетком 1981. године, када је од стране тадашње Скупштине општине Мали Зворник усвојен и елаборат о друштвено економској оправданости оснивања школе. Године 1992. школа је добила статус правног лица, променивши назив у Техничка школа „Братство – јединство“ Мали Зворник, под којим је радила све до 2005. године, када је њен назив промењен у „Средња школа“ Мали Зворник, како се и данас зове.

Средња школа у Малом Зворнику, организована је као установа чија је основна делатност стицање општег и стручног, теоријског и практичног образовања за непосредан рад и даље образовање. Савладавањем плана и програма у овој школи стиче се стручна спрема за трогодишње и четворогодишње образовање.

До 2003. године, у малозворничкој средњој школи, осим гимназијског образовања, ученици су могли да стекну знања у подручјима рада обраде дрвета и текстилства, у оквиру образовних профила Техничар за финалну обраду дрвета у четворогодишњем образовању, Произвођач финалних производа од дрвета у трогодишњем образовању и Конфекционар-кројач у трогодишњем образовању.

 То су, до 2003. године, уједно биле и једине стручне школе у Малом Зворнику.

Међутим, услед смањења потребе за школовањем кадрова у овим областима, почетком новог столећа, у малозворничкој средњој школи поменути образовни профили су укинути а уведени нови, захваљујући чему је избор будућих занимања за полазнике Средње школе у Малом Зворнику постао знатно разноврснији. 

 

SVETOSAVSKA.JPG

 

У подручју рада Економија, право и администрација, 2003. године уведен је образовни профил Економски техничар у четворогодишњем образовању, а у области Трговина, угоститељство и туризам образовни профил Трговац, са образовањем у трајању од три године.

Захваљујући испуњености услова у погледу школског простора, опреме, наставних средстава, потребног броја наставника и довољног броја ученика, Средња школа Мали Зворник од 2005. године у свом саставу има и Гимназију општег типа, која на тај начин, у организационом смислу, престаје да буде издвојено одељење и постаје прва малозворничка гимназија.

Од 2007. године у Средњој школи у Малом Зворнику уведена су још три образовна профила, Правни техничар и Туристички техничар у четворогодишњем образовању и Мушки фризер и Женски фризер у трогодишњем образовању.

Малозворничку средњу школу у школској 2015/2016. години похађа укупно 307 ученика, распоређених у 4 разреда гимназије, 4 разреда економских техничара, по два разреда правних и туристичких техничара и три разреда мушких и женских фризера.