Мали Зворник
Предшколске установе

 

 

Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник

Дринска бр. 7,

 015/471-092,

директор Олга Тодоровић

crvenkapamzv@open.telekom.rs

 

 

 

IMG_2289.JPG

 

Дечје обданиште у Малом Зворнику постоји од 1968. године. Прва зграда вртића била је приватна кућа у насељу Виле, адаптирана у обданиште. Садашњи објекат, саграђен 1986. године, налази се у самом центру Малог Зворника, крај шеталишта поред Дрине и заузима простор од око 1000 м2. Првобитна површина обданишта износила је 880 м2, што је било недовољно у односу на потребе за смештајем деце у вртић. Због овог проблема зграда је 2008. године дограђена, при чему је добијено нових 110 м2простора или две нове радне собе са мокрим чворовима.

Захваљујући доградњи вртића и повећању његових капацитета омогућен је рад по нормативима, па установа сада може да прими 140 деце, што је за 30 више у односу на период пре доградње. На овај начин услуга боравка деце у обданишту омогућена је свим родитељима на подручју општине Мали Зворник, али и знатно олакшана увођењем бесплатног превоза деце минибусом до вртића и назад. Ова услуга уведена је 2013. године у циљу боље доступности обданишта деци на подручју општине.

Различитим облицима рада са децом у овој установи обухваћено је укупно 246 деце из Малог Зворника и околних насеља. Припремни предшколски програм у школској 2015/2016. години, на нивоу општине, похађа укупно 89 деце, што је драстично мање у односу на 2001. годину, када је овим програмом било обухваћено 200 будућих првака. Осим у вртићу, извођење припремног предшколског програма установа реализује и по одељењима формираним у школама на терену.

Новину у области рада са најмлађима представља доступност посебних специјализованих програма играоничког типа, за децу узраста од 3 до 5 и по година, и у селима на подручју општине.

IMG_2280.JPG

 

Захваљујући добро планираним, благовременим и континуираним улагањима у уређење објекта вртића, Предшколска установа „Црвенкапа“је једна од најбоље уређених установа у општини. Осим доградње вртића, на којем доминира свежа фасада, у протеклом десетогодишњем периоду извршена је и замена крова на згради и комлетне столарије. Дечје собе и канцеларије, тачније комплетна унутрашњост вртића, реновирана је и опремљена новим намештајем.

Нови значајни радови на унапређењу услова боравка деце у установи  предстоје у 2016. години. Планирана је изградња фискултурне сале за децу, при чему ће бити добијено нових 60 м2простора. Осим тога у плану је и израда спољне изолације зграде вртића и реновирање кухињских просторија.

За рад са малишанима у обданишту „Црвенкапа“у Малом Зворнику задужено је 32 запослених, од чега 22 васпитача и 3 медицинске сестре - васпитача.