Мали Зворник
Дом здравља

IMG_2297.JPG

 

 

Здравство у Малом Зворнику има нешто дужу историју у односу на саму општину. Прва здравствена амбуланта у овом месту основана је крајем четрдесетих година прошлог века, тачније 1947/48. године, као теренска амбуланта при Среском народном одбору Лозница. Забележено је да је прва амбуланта у Малом Зворнику имала просторију са шест кревета. Пацијенти су у амбуланти задржавани дан - два. Лекови су набављани у Лозници, а издавао их је техничар по упутству лекара. У првој малозворничкој амбуланти радио је др Љубиша Бојиновић и два техничара, Момчило Стефановић и Живорад Симеуновић, и радник на протоколу. Године 1953. основана је теренска амбуланта у Доњој Трешници, која је била при амбуланти Мали Зворник. Прва малозворничка амбуланта крајем 50-их година постала је Здравствена станица Мали Зворник, да би тек 1969. године прерасла у Дом здравља.

Од тог времена до данас здравство у општини Мали Зворник развијало се и напредовало. Данас је Дом здравља у Малом Зворнику акредитована здравствена установа, која испуњава све услове прописане за установе основне здравствене заштите у Србији. Има 65 запослених, од чега 12 лекара у сталном радном односу, што је према сертификату о акредитацији Дома здравља довољан број лекара у односу на број становника у општини.

Примарна здравствена заштита у малозворничком Дому здравља одвија се у оквиру службе опште медицине са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, која обухвата и рад у теренским здравственим станицама и амбулантама, затим службе за специјалистичко – консултативну делатност и медицину рада, са лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком, службе за здравствену заштиту жена и деце са поливалентном патронажом и службе за стоматолошку здравствену заштиту. Осим превенције и лечења пацијената установа врши и саветовање пацијената, систематске прегледе и обуку за пружање прве помоћи.

Ради ефикаснијег и квалитетнијег рада Дома здравља унутрашњост установе у великој мери је реконструисана, па је тако лабораторија, са једном додатном просторијом, сада знатно функционалнија. Осим лабораторије, преуређена је и гинекологија, општа пракса, медицина рада и централна стерилизација, која је сада у новом простору са новом опремом. Комплетно је уређена и приручна апотека Дома здравља, као и кабинети за лекаре специјалисте. И то није све. Када је упитању унутрашње сређивање установе, бројни радови тек предстоје, како би ова здравствена установа, саграђена сада већ давне 1960. године,била у потпуности функционална. Планирано је физичко одвајање пријема хитних медицинских случајева од опште праксе, изградња посебног улаза за труднице и нове надстрешнице, те радови на замени столарије на згради и сређивању мокрих чворова.

 

IMG_2249.JPG

Значајан помак у погледу техничке опремљености установе направљен је набавком новог рентген и ултразвучног апарата, док је стоматолошки рентген апарат поправљен. Предстоји набавка неопходних возила за потребе хитне помоћи и патронажне службе, једног санитета за хитну службу и путничког и теренског за патронажу, како би ове службе имале одговарајће услове за тренски рад.

Рад на терену организован је у шест теренских амбуланти, од којих су амбуланте у Цулинама, Великој Реци и Брасини обновљене, док оне у Радаљу, Доњој Борини и Доњој Трешници реконструкција тек очекује. Амбуланта у Доњој Трешници првенствено ће бити дислоцирана због неадекватног и отежаног прилаза пацијената.

Када је реч о доступности апотека на подручју општине Мали Зворник, у односу на ранији период повећан је број апотекарских установа у граду, тако да су сада пацијентима на услузи укуно 4 апотеке, од чега 3 у приватном власништву.

У области социјалне заштите приметан је пораст броја корисника социјалне помоћи у општини, услед тешке економске ситуације. Према подацима Центра за социјални рад Мали Зворник, новчану социјалну помоћ прима око 500 породица, а туђу негу и помоћ 112 лица. Посредством ове установе на породичном смештају је укупно 7 деце са територије општине, док је у домском смештају 1 дете и 20 старих лица.