Мали Зворник
Библиотека "17. септембар"

Библиотека „17. септембар“ 

Краља Петра I бр. 26

Мали Зворник

директор: Славоjка Спасеновић

тел: 015/471-298

 

 

 

IMG_3296.JPG

 

 

Носилац свих културних манифестациjа у општини Мали Зворник jе Библиотека “17. септембар”, коjа jе на себе преузела улогу некадашњег Дома културе. Библиотека располаже значаjним фондом књига - преко 33.000 наслова.

На компjутеризациjи књишког фонда и умрежавању се и даље ради. У оквиру библиотеке смештена jе Завичаjна збрика, коjа чува библиотечки материjал везан за историjу културно-просветног живота Малог Зворника и његове околине у прошлости.

IMG_3297.JPG

 

Директор Библиотеке “17.септембар” Славоjка Спасеновић (рођена 20.05.1962. године у Малом Зворнику, маjка jедног детета), вишегодишњи радник на организовању културних манифестациjа, по образовању наставница биологиjе.

Библиотека организуjе гостовања професионалних и аматерских културно-уметничких друштава, позоришта, песника, ликовне изложбе и броjне друге смотре, сусрете и такмичења.

Библиотека има салу са 250 места, а у своjим просториjама организуjе курсеве енглеског jезика, као и различите секциjе: фолклорна, драмска, музичка и рецитаторска. Као посебно интересантне културне манифестациjе организоване од стране Библиотеке у Малом Зворнику издваjаjу се следеће:

IMG_6478.JPG

 

- Месец књиге – октобар, коjи се обележава наjразноврсниjим програмима (прикупљање књига за поклон Библиотеци, награђивање наjактивниjих читалаца у протеклоj години, избор наjчитаниjе књиге, бесплатно учлањивање ђака-првака, организовање књижевних сусрета, изложби књига, позоришних представа и сл.);

- “Осмомартовска изложба народне радиности зворничког краjа” (већ се традиционално организуjе, а жене тада излажу ручне радове и друге експонате старе и преко 150 година; ова манифестациjа окупља и жене из околних општина);

- Ликовна колониjа се организуjе у jуну већ другу годину за редом (ова манифестациjа ће прећи у традиционалну);
- Ликовна секциjа Дома културе организуjе 2-3 пута годишње изложбе слика;

- Традиционална смотра рецитатора, под називом “Песниче народа мог”, коjа jе општинског и међуопштинског карактера, организуjе се сваког маjа;

- Риболовачко-културна манифестациjа “Сомовиjада”, традиционално се одржава краjем сваког jула, а три вечери узастопно заступљен jе разноврстан културни програм;

IMG_4971.JPG

 

Од децембра 2006. године у оквиру Библиотеке уторком и четвртком од 11 часова ради Дечjе одељење. Што се тиче садржаjа, деци се овде нуди читање и причање баjки, гледање дечjих филмова путем ДВД уређаjа и након тога илустровање доживљеног. Тако настале илустрациjе Библиотека касниjе користи у изложбама. Одељење води виши књижничар Слађана Гошњић.

 

 

Активности библиотеке током године

 

Фебруар – Март

 • Изложба народне радиности

Март

 • Малозворничко прело
 • Општинска смотра рецитатора
 • Окружна смотра рецитатора

Jун

 • Ликовна колониjа Малог Зворника – краjем месеца

Jул

 • Културно уметнички програм у склопу манифестациjе „Дрина jе смисао живота“ – задња седмица у месецу

Октобар

 • Дечиjа недеља
  • Изложба књига и сликовница
  • Позоришне представе за децу
  • Дружења са писцима за децу
  • Мали библиотекари
  • Посете деце из предшколске установе и основних школа из целе општине Мали Зворник
  • Бесплатно учлањење предшколске деце

Новембар

 • Акциjа „Месец књиге“
  • Награђивање наjактивниjих читалаца
  • Приjем и бесплатно учлањење ђака првака
  • Бесплатно учлањење пензионера општине Мали Зворник
  • Изложба нових књига набављених на Саjму књига
  • Позоришне представе за одрасле и децу
 • Светски дан детета
  • Литерарни и ликовни конкурс на тему Светског дана детета