Мали Зворник
Основне школе

 

 

knjige.jpg

 

Школство на подручју данашње општине Мали Зворник датира од половине XIX века, када је у Доњој Трешници основана школа. Најстарија школа на простору данашње општине почела је са радом 1842. године. Осим школе у Доњој Трешњици, и школе у Малом Зворнику, Радаљу, Доњој Борини и Великој Реци, такође имају традицију дужу од једног века.

Мрежу основних школских установа у општини данас чини 5 осмогодишњих школа, 4 четворогодишње, једна средњошколска и једна предшколска установа у средишту општине. У градском делу општине Мали Зворник лоцирана је средња школа, предшколска установа и једна осмогодишња основна школа, док су остале у селима Радаљ, Доња Борина, Брасина, Амајић, Доња Трешница, Цулине и Велика Река.

Матичне основне школе које у свом саставу имају издвојена одељења су: ОШ „Стеван Филиповић“из Радаља, са једним подручним одељењем за четвороразредну наставу у Малом Радаљу; ОШ „Браћа Рибар“из Доње Борине, са једним издвојеним одељењем до четири разреда у Брасини и ОШ „Милош Гајић“из Амајића, са два подручна одељења за четвороразредну наставу у Доњој Трешници и Цулинама; Основна школа „Бранко Радичевић“из Малог Зворника нема подручних одељења, а од 2013. године ни ОШ „Никола Тесла“из Велике Реке, јер је због недовољног броја ученика укинуто подручно одељење школе у Вољевцима.

У оквиру предшколске установе „Црвенкапа“у Малом Зворнику организована је припрема деце за полазак у школу, а припремни програм се, осим у самој установи, реализује и у оквиру предшколских одељења формираних у школама на подручју општине.

У школској 2015/2016. години на подручју општине Мали Зворник има укупно 1269 ученика, од чега 873 у основним школама, 307 у средњој и 89 полазника предшколског образовања.

У области образовања у општини Мали Зворник ради 125 запослених. Школски објекти су у врло добром стању, јер је, према потребама, благовремено улагано у њихову реконструкцију и обнову. Школе имају савремене информатичке кабинете и опремљене су свим неопходним средствима и училима. Недостају им једино фискултурне сале, које су у свим школама на подручју општине, осим у Малом Зворнику, просторије прилагођене за потребе наставе физичког  васпитања.

Интересантно је да су основне школе на подручју малозворничке општине половином осамдесетих година прошлог века биле удружене у једну радну организацију, под називом Радна организација основног образовања и васпитања „Вук Караџић“са седиштем у Малом Зворнику, и да су тако функионисале све до половине деведесетих, када су се поново раздвојиле.

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ Мали Зворник

Краља Петра I бр. 8,

 015/471-923, 471-167

директор Бугарин Стоjанка 

osbrankova@open.telekom.rs

 

IMG_0096.JPG

 

Основна школа у Малом Зворнику једина је основношколска установа у градском делу општине. Према казивањима старијих мештана, забележеним у Летопису школе, основана је 1900. године и пре тог времена школа у Малом Зворнику није постојала, нити су ђаци одлазили у неку оближњу школу. Постојала је само муслиманска верска школа.

Архива прве основне школе у Малом Зворнику уништена је у оба светска рата, тако да од предратних архива не постоји ни један документ, због чега је летопис школе састављан на основу исказа старијих мештана. Мањи број њих тврдио је да је школска зграда саграђена после 1900. године.

Као први учитељ школе у Малом Зворнику помиње се Авдо Карабеговић, који је провео две године у служби у овој школи.

Школа је највише страдала током Другог светског рата, од бомбардовања која су вршена из суседног Великог Зворника и скоро да је била уништена, док у Првом светском рату није рушена нити паљена.

Након ослобођења уследила је обнова школе, за коју су средства у највећој мери обезбеђивали мештани. Радови су отпочели 1945. године, обновом крова и једне учионице, док је генерална поправка започета у априлу 1946. године. Пећ направљена од бурета за гас и 20 клупа направљених од дасака које нису изгореле у ратним дејствима, био је сав намештај прве послератне школске године у Малом Зворнику, током које је наставу похађало 85 редовних ученика.

IMG_1900.JPG

 

Тешку послератну слику школства у Малом Зворнику додатно илуструје податак да је ученицима у школској кухињи, која је  почела са радом 13. јануара 1947. године , у прво време издавано само зашећерено млеко.

Осим општег сиромаштва, борбе за обнову школе и набавку неопходне опреме, послератне школске године у Малом Зворнику обележила је и борба за описмењавање становништва. У ту сврху у оквиру школе организовани су течајеви и оформљена народна књижница, која је отпочела рад са свега 70 књига.

Школа у Малом Зворнику данас је модерно опремљена школска установа, са веома добрим условима  за образовање ученика и рад наставног особља.

Школа носи име чувеног српског песника Бранка Радичевића. Статус осмогодишње основне школе добила је 1960. године.

Наставу у школској 2015/2016. години у малозворничкој основној школи похађа 365 ученика. Настава се одвија у две смене. Од страних језика, у овој школи ђаци уче енглески и шпански језик.

Од 2011. године Основна школа „Бранко Радичевић“Мали Зворник укључена је у програм УНИЦЕФ-а „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“.

 

Основна школа „Милош Гајић“ Амајић

015/466-008,

директор Радмила Божић

skola.amajic@gmail.com

 

 

amajic-4365.jpg

 

Основна школа у Амајићу основана је 1922. године, као одељење доњотрешничке основне школе, најстарије на простору данашње општине Мали Зворник. Школа у Доњој Трешници оформљена је давне 1842. године, а у оквиру ње, 1909. године, отворено је и одељење у Цулинама.

Као подручна осмогодишња основна школа за пет села: Амајић, Будишић, Доња Трешница, Читлук и Цулине, школа у Амајићу организована је од 1959. године, са издвојеним одељењима у Доњој Трешници и Цулинама.

 

amajic-4372.jpg

 

Ова школа и данас је организована на исти начин, с тим што ученика има све мање.  У школској 2015/2016. години школу похађа укупно 69 ученика, од чега 14 у Доњој Трешници и свега 6 ученика у издвојеном одељењу у Цулинама.

donja-tresnjica-4140.jpg

Захваљујући редовним улагањима у уређење и одржавање школске зграде и набавку неопходне наставне опреме, она је и данас у врло добром стању и ни по чему не заостаје за другим школама у општини.

 

 

 

Основна школа „Никола Тесла“ Велика Река

015/7464-114 

директор Дивна Трифуновић 

svetlanav882@gmail.com

 

 

velika-reka-3863.jpg

 

Основна школа у Великој Реци основана је давне 1904. године. Од 1992. године школа носи име великог српског и светског научника Николе Тесле, док је раније радила под именом „Филип Кљајић“.

 

IMG_7948.JPG

 

У саставу осмогодишње основне школе у Великој Реци до 2013. године била је четвороразредна школа у Вољевцима, која је због недовољног броја ђака поменуте године укинута.

Школу у Великој Реци похађа укупно 93 ученика. Од страних језика полазници ове школе уче руски и енглески.

Школа је протеклих година значајно обновљења. Има сопствено централно грејање и прикључена је на водоводну мрежу. Захваљујући хуманитарној акцији „ДоброЧиниТи“, школско игралиште у Великој Реци, након мајских поплава у кратком року је обновљено и поново има улогу главног и омиљеног места за дружење великоречких малишана и омладине.

 

 

Основна школа „Стеван Филповић“ Радаљ

015/7462-085,

директор Милан Марковић

ossfradalj@open.telekom.rs

 

IMG_6905.JPG

Основна школа у Радаљу постоји од 1892. године, када је, на иницијативу тадашњег општинског руководства,основана као четвороразредна основна школа. До тада, најближе основне школеза ученике из Радаља биле су у Доњој Трешници и Бањи Ковиљачи.

Првобитна школска зграда у Радаљу саграђена је прилозима и радом мештана, а имала је 2 учионице и стан за учитеља. Према Летопису школе, прве школске године у школу у Радаљу кренуло је 50 ученика, старости од 12 до 18 година. Први учитељ био је Савко Филиповић. Током Првог и Другог светског рата школа је рушена и обнављана. Педесетих година прошлог века у непосредној близини школе саграђени су станови за учитеље и први полигон за физичко васпитање.

IMG_2041.JPG

 

Школа је постала осмогодишња тек 1968. године,  а годину дана касније пресељена је у новоизграђену школску зграду, у којој је и данас. Школске 1969/70. године долази до спајања школе у Доњој Борини и школе из Радаља, у једну основну школу под називом „Стеван Филиповић“са седиштем у Борини. Тако удружене школе функционисале су до 1973. године да би након раздвајања школи у Радаљу остао назив „Стеван Филиповић“.

Школу данас похађа укупно 145 ученика, од чега 16 у подручној основној школи у Малом Радаљу.

 

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

015/7796-048,

директор Љиљана Jекић

osbracaribar@open.telekom.rs

 

donja-borina-4615.jpg

Основна школа „Браћа Рибар“у Доњој Борини основана је далеке 1895. године, као четвороразредна основна школа за ученике Брасине и Доње Борине. До тада су ученици са овог подручја наставу похађали у Бањи Ковиљачи и Зајачи. За изградњу школе и капеле у Борини плац је поклонио Владимир Мацић из Борине. Зграду школе подигли су мештани добровољним радом и нарезом, забележено је у Летопису школе 1946. године.

Међу првим учитељима школе у Борини помиње се Владимир Симић, издавач и писац Земљописа за 3. и 4. разред основне школе.

Школа није престајала са радом ни за време народноослободилачке борбе, а настава се у то време одвијала у старој школској згради.

Школа у Доњој Борини постала је осморазредна 1949. године, одлуком тадашњег среског народног одбора. Школу је похађало 198 ученика из Борине, Брасине, Радаља, Малог Зворника и Амајића, а наставу су реализовала четири наставника. У Борини је 1957. године почела изградња нове школске зграде, која је завршена 1960. године, док је у Брасини постојала четвороразредна основна школа, као издвојено одељење боринске основне школе. Нова школска зграда у Брасини саграђена је 2006. године.

Самосталност и име „Браћа Рибар“школа у Доњој Борини добила је 1996. године. До тада је често мењала називе, удруживала се и раздруживала са другим школама у општини.

За остварене резултате на пољу образовања и васпитања младих генерација, за развој културе и просвећивање друштвене средине школа је носилац заслуге ордена са сребрним зрацима, којим је одликована 1986. године.

donja-borina-4617.jpg

 

Школски простор у Доњој Борини у протеклих неколико година значајно је уређен. Дограђена је школа у Брасини, промењена столарија, пресвучени спортски терени, ограђене школе, обновљени мокри чворови, сређени подови, освежена фасада на школама, промењен намештај и урађена нова остава за огрев. Матична школа богатија је за видео надзор, летњу учионицу и сајт школе.

Школу у Доњој Борини данас похађа 201 ученик, од чега 38 ученика у издвојеном одељењу у Брасини. Школа је опремљена савременим педагошко дидактичким училима. Поседује дигиталне учионице и електронску таблу. Има 37 запослених, који се редовно додатно едукују и усавршавају, како би ишли у корак са савременим токовима и унапредили наставу у школи.

IMG_0595.JPG

 

Године 2015. боринска основна школа прославила је значајан јубилеј, 120 година постојања.