Костолац
УСПЕШНЕ ЖЕНЕ КОСТОЛЦА

 

Удружење „Успешне жене Костолца“ ос­ новано је 2018. године. Основни циљеви су: борба против насиља и дискриминације над женама и децом, постизање нулте толеранције на насиље, промоција женског активизма, као и подршка деци са развојним тешкоћама и стварање једнаких шанси и одговорности које породица и друштво има према њима.

Од свог оснивања, са­мостално или у сарадњи са другим организација­ма цивилног друштва, Удружење спроводи ак­тивности како би подстакло жене да кажу СТОП насиљу и развија свест да свака жена има право на живот без насиља, да девојчице имају право на детињство и да бити особа женског рода није грех.

Председница Удружења је Тања Гргић.