Костолац
УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБАРА - РИБАР 

 

Удружење је основано 16. јануара 2014. го­ дине како би развијало привредно рибарство, посебно „аластво” као најстарију врсту заната на подручју Града Пожаревца. Чланови Удружења се залажу за очување, одрживо ко­ришћење и повећање богатства риболовних вода.

Удружење се бави организовањем манифестација којима промовише привредно рибарство и туризам. Сарађују са школама, универзитетима, стручним удружењима и дру­гим организацијама у земљи и иностранству које се баве рибарством и заштитом животне средине.

Председник Удружења је Драгослав Марјановић.