Костолац
Стална радна тела скупштине ГО Костолац

 

Састав сталних радних тела Скупштине Градске општине Костолац:

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊА И РАЗРЕШЕЊА
1) Рајко Божић – председник;
2) Богић Анђелић – заменик председника;
3) Данијела Ђорђевић – члан;
4) Топлица Бочко – члан;
5) Верољуб Ивић – члан.

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
1) Славица Павлин – председник;
2) Ивана Станковић – заменик председника;
3) Мирослава Филиповић – члан;
4) Марија Митић – члан;
5) Сандра Стекулац – члан.

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
1) Саша Грубетић – председник;
2) Живомир Лазић – заменик председника;
3) Виолета Кевро – члан;
4) Петар Чабовић – члан;
5) Џемаили Орхан – члан.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
1) Иван Савић – председник;
2) Слађана Пејовић – заменик председника;
3) Љубица Врановац – члан;
4) Слободан Стојчић – члан;
5) Стаменић Милован – члан.

КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
1) Игор Лончар – председник;
2) Радојица Миловановић – заменик председника;
3) Ивана Глишић – члан;
4) Даница Бочко – члан;
5) Драган Ранисављев – члан.

КОМИСИЈА ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1) Данијела Самарџић-Карадаревић – председник;
2) Милосав Андрејић – заменик председника;
3) Бојан Рогожарски – члан;
4) Снежана Спасојевић – члан;
5) Милена Шљивић – члан.