Костолац
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ РУДАР

Стони тенис припада групи спортова са најславнијом традицијом у нашој земљи. Први почеци организованог играња стоног тениса у Костолцу датирају још од раних педесетих го­дина прошлог века, мада има података да су се неки појединци, на импровизованим столови­ма, забављали овом игром и пре тога.

Клуб, овакав какав је данас, званично је основан 1973. године и убрзо се учлањује у Општинску лигу. Временом, мушка екипа овог Клуба, напредује и врло брзо долази до Треће лиге. Ту остаје дуго, увек при врху, али ника­ко да прескочи последњу степеницу ка Дру­гој лиги. Пре неколико година и у томе успева, тако да се данас ова екипа такмичи у Другој са­везној лиги.

Убрзо након оснивања Клуба, у њему се поред мушке, формира и женска екипа. Годи­ну дана по оснивању, ова екипа се укључује у такмичења и из године у годину напредује из ранга у ранг. Својим преданим радом, женска стонотениска екипа долази до квалификација за улазак у Прву савезну лигу. У томе не успева, тако да највећи домет ове екипе чине такми­чења у Другој савезној лиги, у којој игра и данас.

Стонотениски клуб и даље предано ради и учествује на такмичењима.