Костолац
СПЕКТАР

 

Са циљем да се афирмише ликовно ства­ралаштво, негује ликовна култура и ликовно изражавање и развија лична склоност уметни­ ка аматера, 2011. године основано је Удружење ликовних стваралаца Костолца „Спектар“. Учешћем на ликовним радионицама, ликов­ним колонијама и изложбама, штампањем ка­талога и уређивањем и публиковањем рада својих чланова, ово удружење оправдава своје постојање и успешно спроводи циљеве.

На челу са председницом удружења Сне­ жаном Милошевић, „Спектар“ остварује интен­зивну сарадњу са бројним ликовним удружењи­ма, попут Удружења графичара из Смедерева, Ликовног удружења из Жагубице, као и Удру­жења „Милена Павловић Барили“ из Пожарев­ца. Одличну сарадњу Удружење је остварило са Центром за културу „Костолац“, Основном школом „Јован Цвијић“, Вртићем „Мајски цвет“ и Библиотеком у Костолцу, Огранком Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, са којима је организовало више изложби слика и ликовних радионица. На изложбама такми­чарског карактера, чланови „Спектра“ оства­рују запажене резултате, добијају награде, као и бројна признања и похвале.

УЛСК „Спектар“ покреће 2008. gодине Међународну ликовну колонију која носи име „Костолац“ и која се од тада традиционално сваке године одржава поводом Дана рудара, од 1. до 6. августа. До сада је одржано једанаест таквих колонија. Ово Удружење је и покретач ликовне колоније која се сваке године одржава у оквиру, сад већ традиционалне и познате ма­нифестације „Островаћки бећарац“, као и ли­ковне колоније „Боемска четврт“, која се одржа­ва у оквиру Љубичевских коњичких игара.

Удружење је учествало на многим хумани­тарним акцијама за лечење деце и лица оболелих од тешких болести. Слике настале на ликовним колонијама поклањали су ПД ТЕ­КО „Костолац“, синдикатима, издвојеним предузећима, Дому здравља и Градској општини Костолац.