Костолац
РУЖ

 

Ромско удружење жена „Руж“ Браничев­ског округа основано је 7. децембра 2017. године. Циљ му је унапређивање и остваривање права из: области здравства, образовања, запошља­вања, становања, спорта, културе и културног стваралаштва Рома и Ромкиња. Нарочито се боре за права жена. Како би реализовало своје циље­ве, ово Удружење организује стручне скупове, са­ветовања и семинаре.

Окупља просветне и друге стручне раднике за рад на едукацији ромске деце и омладине, као и бројне волонтерске активности. Спроводи и активности усмерене ка забра­ни дискриминације над женама, припадницима националних мањина и лица са инвалидитетом.

Председница Удружења је Радојка Мурина.