Костолац
ПСИХОЛОШКИ ЦЕНТАР

 

Удружење „Психолошки центар“ је невла­дино, непрофитно удружење основано 21. но­вембра 2017. године са циљем унапређења знања из психологије, заштите менталног здравља, психотерапије и унапређивања културе и уметности. Удружење се бави организовањем предавања, радионица, семинара и курсева, као и издавачком делатношћу.  

У оквиру пројек­та подржаног од Градске општине Костолац „Први кораци у новинарству“, организована је „Мала школа новинарства“ на којој су полазни­ ци могли да се упознају са тајнама новинарске професије, а као резултат њиховог рада настао је часопис „Глас младих“.

Председница Удру­ жења је Оливера Хајровић, специјалиста меди­ цинске психологије.