Костолац
Начелник управе ГО Костоац

НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ana.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Тишма

Дипломирани правник

 

Ана Тишма, дипломирани правник, рођена је 01.06.1987. године у Пожаревцу. Године 2006. уписује Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломира 2012. године и стиче звање дипломирани правник. Затим, на истом факултету уписује постдиломске студије на тему управљања привредним друштвима. Од додатног образовања похађала је курс за радне односе, као и обуку за службеника за јавне набавке.

Године 2013. Ана Тишма своје радно искуство започела је као адвокатски приправник у адвокатскј комори Пожаревац. Године 2014. радни однос заснива у ПД „Рио“ доо Костолац на пословима руководиоца службе општих, правних и кадровских послова. Године 2016. почиње са радом у РФ ПИО, филијала Смедерево, на месту самосалног саветника за пензијско и инвалидско осигурање. Од 2017. године постаје шеф стручне службе Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу. Дана 7. јула 2021. године постављена је за вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Костолац, а 8. октобра 2021. године постављена је за начелника Управе Градске општине Костолац.