Костолац
МУЗИЧКО КУЛТУРНО ДРУШТВО

 

Музичко културно друштво формирано је 2006. године са Добрицом Митићем на челу. У састав овог друштва улазе: Мешовити хор Ду­навска лира, Рударски дувачки оркестар и Де­чији хор Дунавска лира.

МЕШОВИТИ ХОР „ДУНАВСКА ЛИРА“

Први покушаји да се хор оформи у нашем окружењу, забележени су још давне 1931. годи­ не у Селу Костолац, када је група учитеља оку­пила раднике и сељаке талентоване за певање. Тај хор се, нажалост, није одржао дуго. Међу­тим, када су се после ослобођења стекли бољи услови, хор је поново оформљен.

Хор Дунавска лира основан је 1980. годи­ не, а његов оснивач је Добрица Митић. Од тада ради континуирано, у оквиру КУД­а Костолац. Излази из састава КУД­а 2006. године и улази у Музичко културно друштво. Хор користи про­сторије Дома културе за своје пробе. Члано­ви хора су ученици, студенти и грађани овог града. Присутан је на скоро свим манифеста­цијама које се организују у граду. Имао је ве­лики број наступа у земљи и у иностранству. Посебно су значајни и истакнути наступи у Пољској и у Новом Пазару на фестивалу хорова, на којима је остварио одличне резултате.

„Дунавска лира“ данас располаже бога­тим репертоаром. То су духовна и црквена дела, композиције домаћих и страних аутора, ет­но­композиције, госпел, модерна рок музика... Може се рећи да хор задовољава музичке укусе свих узраста и има репертоар за све прилике. То је једини мешовити аматерски хор који је акти­ван више од три деценије без прекида. Хором руководи Марија Митић.

РУДАРСКИ ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР

Први Рударски дувачки оркестар основан је давне 1937. године. Радио је врло кратко због ратних прилика. У послератном периоду било је више покушаја да се поново оформи дувачки оркестар, али у већини случајева, кратког века. Постоји много појединаца који су заслужни за развој и популаризацију овог оркестра, од деце до одраслих. Један од њих је и Коста Макар, та­дашњи генерални директор Термоелектрана „Костолац“, који је уложио велики напор да би Рударски дувачки оркестар поново био основан 1975. године. Чланове оркестра су одувек чини­ли професионални музичари, као и ученици музичких школа, али и аматери, који су учили и упознавали технике свирања на појединим инструментима уз помоћ уметничког руково­диоца Владимира Хаџића, а касније и Добрице Митића. Читаве генерације породица свира­ле су у овом оркестру. Неки од њих постали су чланови филхармонијских оркестара у земљи, а неки су своју каријеру наставили у иностран­ству. То их није спречавало да повремено на­ ступају са својим пријатељима у Костолцу.

Дувачки оркестар, у својим карактери­стичним рударским униформама, постао је сјајно обележје града Костолца. Учествовао је на конгресима, саборима, фестивалима, на бројним свечаним академијама и манифеста­цијама. Сваке године Дан рудара, 6. август, обе­лежаван је наступом овог оркестра у раним јутарњим часовима. То је дугогодишња тради­ција Костолца. Једини је Рударски дувачки ор­кестар на овим просторима.

 

ДЕЧИЈИ ХОР „ДУНАВСКА ЛИРА“

Смена генерација захтевала је да се хор употпуни новим члановима. Тако је Дечији хор Дунавска лира основан 1. априла 2006. године и једини је те врсте на ширем подручју. Ова најм­лађа секција у Музичко културном друштву, окупља око тридесет чланова ­ децу узраста од седам до дванаест година. Дечји хор се може по­ хвалити значајним наступима и концертима. Издваја се изузетно запажен наступ на Колар­цу у оквиру Фестивала „Распевани џивџани“, затим учешће на Фестивалу омладинских хо­ рова у новосадској Синагоги.

Хором је од оснивања руководио Добрица Митић, затим је Нада Рајчић била задужена за рад са децом, да би након Добричине смрти, ру­ководство хором преузела Марија Митић.