Костолац
МУЗЕЈ РУДАРСТВА И ТИТОВ МУЗЕЈ

Да у Костолцу има оних коју су југоностал­ гични, доказује залагање пензионисаног рудара Петка Поповића, који је у својој породичној кући направио два музеја са више од 6.500 експона­та везаних за рударство и социјализам. Музеји се налазе у улици Николе Граонића у Костолцу.

Screenshot 2022-05-06 at 20.33.16.png

Чим се крочи у двориште, постаје јасно коме се власник музеја посебно диви – индустријалцу Ђорђу Вајферту (1850 - ­1937) и доживотном пред­ седнику некадашње СФРЈ Јосипу Брозу Титу (1892 - ­1980). На улазној капији истакнут је Титов лик у бронзи, а одмах до њега постављен је ру­дарски вагонет са великом Вајфертовом сликом.

Идеја за оснивање Рударског музеја заче­та је пре двадесет година и до сада је прикупље­но око 3.000 експоната, које је власник музеја скупљао широм наше домовине. У оквиру музеја могу се видети: рударски алат и опрема, старе рударске униформе, шлемови и пијуци, фотографије и текстови из медија, али и ваго­нет у дворишту с краја 19. века. Вагонет поти­че са угљенокопа у Селу Костолац где је експло­атација почела захваљујући Ђорђу Вајферту. Поред рударских, изложени су и етно­експона­ти, којима је власник одао почаст српском наро­ду и његовој култури и традицији.

У оквиру Титовог музеја постоји око 3.500 експоната. Међу њима су: Титова биста, лични предмети и фотографије, троножац из родне куће у Кумровцу, стари радио и тв­ апарати, грамофони, поштанске маркице и значке, као и многи други предмети из доба социјализма. Музеји су у процесу регистровања.