Костолац
КУГЛАШКИ КЛУБ РУДАР

Захваљујући разумевању радног колекти­ва Комбината за развој свих спортова на тери­торији града, годину дана после оснивања Ку­глашког клуба „Рудар“, 1958. године, у Костолцу се гради модерна и у то време једна од најбољих куглана на територији уже Србије. Може се сло­бодно рећи да од тог дана почиње развој јед­ ногод најбољих клубова Спортског друштва „Рудар“, како у погледу масовности, тако и у квалитету. Радећи по принципу учлањења што већег броја младих и одраслих, овај Клуб је веома брзо, организујући стална и разноврсна такмичења, постигао велике успехе на терито­рији уже Србије.

Клуб оснива и женску екипу 1959. године. После три године екипа се гаси, да би се поново основала 1996. године и од тада низала завид­не резултате.

Данас се мушка селекција такмичи у Пр­вој лиги Србије, док женска екипа покушава да учврсти своје позиције у Супер лиги.