Костолац
КУД СВЕТА ПЕТКА ИЗ ПЕТКЕ

 

Културно­уметничко друштво у селу Петка постоји од 1956. године. Удружење је, током година, организовало јавне наступе, на којима су се фолклорци и драмски уметници – аматери, представљали својим мештанима, али и селима и градовима у околини.

Друштво званично носи име „Света Петка“ од 2006. го­дине и броји преко седамдесет чланова, распо­ређених у неколико група. Више пута освајали су прва места на разним такмичењима, како у Србији, тако и у иностранству.

Уметнички ру­ководилац је Марко Марјановић, а председник Малиша Ђокић.