Костолац
КУД КОСТОЛАЦ ИЗ КОСТОЛЦА

Културно­уметнички живот у овом крају почиње 1947. године формирањем КУД­а „Светлост“ у Селу Костолац. Њиме је руководио М. Десимировић звани Бонифације. Друштво је развијало рад у драмској, фолклорној и музичкој секцији. Драмска секција оства­рила је вредне резултате, захваљујући раду групе ентузијаста, глумаца – аматера. Секцију која је окупљала рударе, просветне раднике и службенике, водио је Александар Бору­совић. Упркос одличним резултатима, због неадекватних услова и због недостатка стру­чног кадра, у једном периоду, дошло је до ста­гнације у раду друштва. 

Screenshot 2022-05-06 at 20.32.17.png

Заслужан за обнову фолклорне секција, 1961. године, био је Милан Шегрт, тадашњи учи­тељ у Селу Костолац. Секција је окупљала рад­нике и средњошколску омладину. Кореограф ансамбла била је Душица Шегрт. Услови за рад били су лоши, јер се тешко радило са веома оскудном опремом. Када су обезбеђена финан­сијска средства, ансамбл је добио комплетне на­родне ношње из пет република и потребне му­зичке инструменте. Кренуло се са концертима, прво у Селу Костолац, онда по Србији, да би се наставило са гостовањима по свету. Још тада је било свима јасно да у Костолцу постоји вели­ки ентузијазам суграђана, који је резултирао добрим играчима, добрим ансамблом и много­бројним успесима.

КУД „Костолац“ основан је 28. јуна 1978. године, као одговор на захтев људи запослених у Комбинату. Најзаслужнији за покретање овог друштва у Костолцу био је Никола Топо. Дела­тност фолклорне секције састоји се у очувању народне традиције кроз њену презентацију широком аудиторијуму у земљи и иностра­ нству.

КУД „Костолац“ се може похвалити госто­ вањима у двадесет и три земље Европе. Наступао је и у Израелу и Бразилу. Друштво је учествовало на бројним фестивалима у земљи и иностранству. Великим трудом и улагањима, друштво је изгра­ дило популарност и пронело славу града у коме је настало. Добитник је многобројних награда и признања. Председник и уметнички руко­ водилац  друштва је Никола Топо.

Друштво тренутно окупља око 250 ама­тера у фолклорним секцијама: Колибри, Вра­бац, Пролеће и Цврчак. Поред дечијих секција, активни су и: Први извођачки ансамбл, При­премни ансамбл, Народни оркестар, девојачка певачка група Гирланда и певачка група девој­чица Конђица. Чланови друштава су ученици, студенти и радници.

Screenshot 2022-05-06 at 20.31.51.png

Дечији фолклорни ансамбл Пролеће осно­ван је 1994. године и од тада окупља ученике од петог до осмог разреда основне школе. Учесник је многих фестивала, како у земљи тако и у ино­странству. Ансамбл је гостовао у Македонији, Бугарској и Турској. Освајач је бројних награ­да. Највећи успех постигао је на Смотри дечјег фолклора у организацији Савеза аматера Ср­бије. На Смотри је ансамбл Пролеће учествовао са десет најбољих ансамбала на територији Ре­публике Србије. Уметнички руководилац ан­самбла је Никола Јосић.

Ансамбл Врабац активно ради од 2002. го­ дине и окупља ученике трећег и четвртог раз­реда основне школе. Изводе четири кореогра­фије и годишње имају 20 наступа. Гостовали су у многим градовима широм Србије и били учес­ници на фолклорним фестивалима у Македо­нији и Бугарској.

Ансамбл Цврчак окупља децу предшкол­ског узраста. Репертоар је сачињен од веселих дечијих игара. Углавном наступају у Костол­цу приликом обележавања значајних датума за Културно­уметничко друштво „Костолац“ и Градску општину Костолац. Уметнички руко­водилац ансамбла је Иван Јовановић.

Дечји фолклорни ансамбл Колибри осно­ван је 2003. године и окупља ученике првог и другог разреда основне школе. На репертоару су им две кореографије: српске и влашке игре. Од почетка рада, ансамбл Колибри, редовно на­ступа као пратећи програм на већини свеча­ности у Костолцу. Уметнички руководиоци ан­самбла су: Живко Гошев и Милица Глођевић.