Костолац
КЛУБ ЉУБИТЕЉА КЊИГЕ МАЈДАН

 

Уважавајући чињеницу да у Костолцу живи и ради велики број књижевника, слика­ ра и музичких стваралаца и да је неговање кул­турне традиције и развијање свих облика умет­ ности од великог значаја за културни живот града, при Библиотеци у Костолцу, 15. децембра 2003. године, основан је Клуб љубитеља књиге Мајдан. Од свог оснивања, првих година зајед­но са Библиотеком, а од 2009. године самостал­но, Мајдан ради на популарисању књиге и писа­не речи, кроз организовање бројних културних активности од великог значаја за Костолац.

У почетку свог рада, Мајдан је првенствено био окренут издаваштву. Већ у првом месецу свог постојања, покреће истоимени часопис за књи­жевност, науку и културу, који излази периодично већ пуних четрнаест година. У њему се објављују проза, поезија, есејистика и радови из свих оста­лих области људског знања и духовности.

Временом, Мајдан развија иницијативу и окупља људе око конкретних подухвата. Тако ово удружење формира драмски студио Мај­дан и дечију позоришну дружину Патуљци, иза којих је неколико премијера и гостовања. Посе­бан изазов за Мајдан представљало је организо­вање традиционалне манифестације књижев­но­ ­духовних сусрета под називом „Костолачка жишка“. „Жишка“ се одржава сваког маја у Дане Ћирила и Методија, већ пуних дванаест година. Захваљујући Клубу љубитеља књиге Мајдан, традиција постају и Међународни су­ срети писаца када Костолац постаје домаћин бројним књижевницима из свих крајева света.

Поред часописа, Мајдан се може похвали­ ти и својом богатом издавачком делатношћу. По­следњих година издато је много наслова, како домаћих и завичајних, тако и страних аутора. У плану је, да у току ове године, почне са радом ча­сопис за дечију књижевност, уметност и културу, са циљем промовисања књижевности и ствара­лаштва талентоване деце и писаца за децу. Про­токол о сарадњи са пријатељским удружењем

„VerbumlandiArt“ из Италије потписан је 2016. го­дине како би се унапредила културна сарадња. Такође, потписан је и меморандум о сарадњи из­међу српског и тунижанског удружења.

Као место окупљања људи добрих ини­цијатива, намера и циљева, радно и уз богат културни програм, Мајдан свих ових година постоји на културној сцени Костолца, као један од њених главних актера. Председница удру­ жења је Славица Пејовић.