Костолац
КЛУБ ДРУЖЕЊА РЕНЕСАНСА

 

Клуб дружења „Ренесанса“ у Костолцу ос­нован је 2000. године са циљем да донесе препо­род и унесе радост у животе усамљених особа. Заслуге за оснивање клуба припадају Данилу Здравићу и Ружици Живковић, који су осети­ли потребу својих суграђана за оваквом врстом удружења. Већ 2001. године, Удружење је реги­стровано и почело је са својим радом кроз дру­жења и успостављање контаката са сличним удружењима у Србији.

Генерацијски, друштво је шаролико, састављено од педесетогодишњака до оних који имају много више година. Оно што је овим љу­дима заједничко је весео дух, радост дружења као и међусобно несебично испомагање. Препо­знатљиви су по неговању друштвеног живота, редовним месечним сусретима, забавама и екс­курзијама, али и по значајном друштвено­кори­сном и хуманитарном раду. Кроз ово Удружење спојили су се многи људи који су били усамље­ни или су изгубили животног партнера. Пред­седници удружења од оснивања били су: Дани­ло Здравић, Фрањо Фејеш, Ружица Живковић и Ружица Гавриловић.

Актуелни председник је Љубиша Живадиновић.