Костолац
КИНОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ДУНАВ

 

До шесте деценије прошлог века у Кос­ толцу није постојала ни једна организација која би окупљала љубитеље паса. Како је у то време постојало Ловачко друштво и како је лов по природи незамислив без расних ловачких паса, ловци су иницирали оснивање кинолошког друштва. Тако је тадашњи пред­ седник Ловачког друштва „Дунав“ Душан Нешић основао истоимено Кинолошко удру­жење почетком шездесетих година и њиме управљао све до своје смрти 2012. годи­не.

Кинолошко удружење „Дунав“ Костолац је пререгистровано 26.9.1998. године и за председницу је тада изабрана Горица Нешић. Основни циљ КД „Дунав“ Костолац био је да на територији Општине Пожаревац води кинолошку политику у складу са Статутима Друштва, Кинолошког савеза Србије (КСС) и Југословенског кинолошког савеза (ЈКС), а у складу са Правилником о стручном раду ЈКС­а и тако унапређује кинологију у целини.45

Друштво је до сада организовало седам међународних и деветнаест савезних изложби паса, двадесет четири специјализоване изло­ жбе, десет савезних утакмица јамара у веш­ тачком рову и активно је радило на промови­ сању и развоју кинологије. Организује, поред савезних (националних) изложби паса, међу­ народне утакмице јамара, савезне утакмице птичара и испите урођених особина паса пти­чара, ретривера и јамара.

У оквиру Друштва постоје и пасмински клубови, као што су: Ре­тривер клуб, Клуб НОД и Молос клуб. Године 1988. и 1989, у сарадњи са Кинолошким савезом Србије, први пут после ослобођења, одржавају се шампионати Југославије за јамаре и то у Костолцу. Као награду за свој рад, Друштво добија 1974. и 1985. године, велику Плакету града Костолца и Златну значку Кинолошког савеза Југославије.

Захваљујући свом прегалачком раду од тренутка оснивања до данас, Кинолошко удружење „Дунав“ Костолац, израсло је у једно од најбољих кинолошких друштава у Србији.

Председник удружења је Тијана Конрад.