Костолац
ФК ПОБЕДА - СЕЛО КОСТОЛАЦ

Фудбалски клуб ,,Победа“ из Села Костол­ца најстарији је фудбалски клуб Браничевског округа. Основан давне 1923. године, развијао се упоредо са старокостолачким рудником.

Де­лећи судбину многих сеоских клубова, „Побе­да“ није имала лак развојни пут, али је ипак опстала на фудбалској сцени више од деведе­сет година. За овај Клуб, од дана оснивања до данас, играло је више од шесто регистрова­них играча. Данас се „Победа“ са успехом так­мичи у Градској фудбалској лиги „Пожаревац“ – група Млава.