Костолац
БОРИЛАЧКИ ЦЕНТАР КНЕЗ МИЛОШ – КОС

Десет година након рада у оквиру Клуба реалног аикида „Деспот“ као секције у Кос­толцу, 28. августа 2016. године, оснива се као самостално Спортско удружење „Борилачки центар Кнез Милош – КОС“. Верни чланови Удружења су деца и одрасли, подељени у три групе: деца од четири до десет година, од 10 до 15 година и старији од 15 година. Током свих ових година кроз Удружење је прошло више од четирсто полазника.

Активно тренира око сто тридесет, а за мајсторска звања је положило двадесетак полазника. Сведоци смо свакодневног насиља у коме су жртве, углавном, особе женског пола. Из тог разлога, од почетка 2017. године, у оквиру овог Удружења, почео је са радом и програм „Самоодбрана за девојке и жене“. Циљ програма је да припреми потенцијалне жртве насилника и да их научи како да се одбране од напада у реалној ситуацији. Овај тренинг је прилагођен свим девојкама и женама, без старосних гра­ница.

Борилачки центар Кнез Милош – КОС води Антон Ивановић, носилац црног појаса 2. дан реалног аикида.