Костолац
ОД КЊИГЕ ДО ДУШЕ

 

Удружење за промоцију културе, тради­ ције и туризма „Од књиге до душе“ из Костолца је невладино, непрофитно удружење, осно­вано 14. фебруара 2018. године ради очувања и промоције културе, националне традиције и обичаја овог краја. Удружење је састављено од ентузијаста и креативаца, који желе својим радом и залагањем да помогну у развијању и промовисању заједнице у којој живе.

Примарни циљеви Удружења су: про­моција културе, традиције и локалног туризма; подстицање талената у сфери традиционалних уметности; унапређење квалитета живота деце, младих и старијих лица на подручју локалне заједнице; окупљање млађих и старијих гене­ рација ради дружења, размене мишљења и искустава; промоција старих јела, народних обичаја и рукотворина; повезивање традицио­ налних вредности, културе и старих заната са савременим технологијама и интернетом; очу­вање и промоција културе, традиције и обичаја нашег краја кроз туризам и активности везане за туризам. Удружење се бави и хуманитарним радом.

Пројекат Удружења „Траговима прошлости ­ очување културне традиције кроз старе занате и јела нашег краја“ осмишљен је да се кроз радионице старих заната (шивење, плетење, хеклање, ткање, рад са дрветом...) и кроз изложбу старих јела очува, промовише и оживи културна традиција нашег краја и да се грађани Костолца и околних села, свих узраста, заинтересују да и сами раде на очувању и промовисању своје културне традиције. Пројекат је подржала Градска општина Костолац и већ две године се успешно спроводи.

Председница Удружења је Ре­ната Минић.